Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Община Омуртаг, област Търговище

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Беломорци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ХАРИЗАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
127 41.64%
68 ХРИСТО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НДПС)“
170 55.74%
- Не подкрепям никого
8 2.62%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Величка

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ШУАИБ МЕХМЕДОВ ИСУФОВ
Движение за права и свободи – ДПС
147 54.04%
68 МУСТАФА РЕДЖЕБ ЯКУБ
МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НДПС)“
124 45.59%
- Не подкрепям никого
1 0.37%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Веренци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 РУМЕН АСЕНОВ ХОРОЗОВ
ПП ГЕРБ
100 42.55%
68 НЕДЖАТИН МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НДПС)“
133 56.60%
- Не подкрепям никого
2 0.85%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Звездица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 КЕМАЛ МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
Движение за права и свободи – ДПС
147 45.79%
68 ХАСАН ИСУФОВ ХЮСЕИНОВ
МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НДПС)“
172 53.58%
- Не подкрепям никого
2 0.62%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Зелена морава

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ХАСАН САЛИМОВ МУСТАФОВ
Движение за права и свободи – ДПС
174 46.15%
68 САБРИ ИСМАИЛОВ ХАСАНОВ
МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НДПС)“
203 53.85%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Първан

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 НЕДРЕТ ХЮСЕИНОВ ЮСУФОВ
Движение за права и свободи – ДПС
79 52.67%
68 ИСМАИЛ МУСТАФОВ АЛИЕВ
МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НДПС)“
68 45.33%
- Не подкрепям никого
3 2.00%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сумарни числови данни от протокол

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Машинни данни

Файлове от машина

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на кметство Беломорци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Величка Протокол на ОИК за Кмет на кметство Веренци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Звездица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Зелена морава Протокол на ОИК за Кмет на кметство Първан

община Омуртаг

с.Беломорци

Подвижна избирателна секция252200058
С. БЕЛОМОРЦИ, Читалище - Ритуална зала252200012

с.Величка

С. ВЕЛИЧКА, Кметство252200015

с.Веренци

С. ВЕРЕНЦИ, Кметство252200016

с.Звездица

С. ЗВЕЗДИЦА, Кметство / Ритуална зала252200028

с.Зелена морава

С. ЗЕЛЕНА МОРАВА, Детска градина252200029

с.Първан

С. ПЪРВАН, Кметство /Читалище252200045

изтегли