Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Община Самоков, област Софийска

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
7 166 44.07%
7 АНГЕЛ ИВАНОВ ДЖОРГОВ
ПП ГЕРБ
8 957 55.09%
- Не подкрепям никого
137 0.84%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ковачевци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
116 46.40%
7 НИКОЛА ХРИСТОВ ХАЙВЕРОВ
ПП ГЕРБ
134 53.60%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Говедарци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ЛОРИТА БОЖКОВА ХРИСТОВА
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
425 57.82%
7 ИВАНКА ХРИСТОВА ПЕШКОВА
ПП ГЕРБ
304 41.36%
- Не подкрепям никого
6 0.82%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Радуил

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
42 КИРИЛ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
272 46.18%
69 ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ
Христо Иванов Иванов
309 52.46%
- Не подкрепям никого
8 1.36%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Марица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 АТАНАС ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
177 62.77%
7 ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ПП ГЕРБ
101 35.82%
- Не подкрепям никого
4 1.42%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сумарни числови данни от протокол

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Машинни данни

Файлове от машина

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Самоков Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ковачевци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Говедарци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Радуил Протокол на ОИК за Кмет на кметство Марица

община Самоков

гр.Самоков

ГР. САМОКОВ, Дом за стари хора, ул. "Верила" №1233900064
ГР. САМОКОВ, Клуб - ІV квартал, ул. "Цар Борис III" №115233900015
ГР. САМОКОВ, Кметство Боровец233900022
ГР. САМОКОВ, МБАЛ-Самоков, ул. "Македония" №49233900065
ГР. САМОКОВ, НУ "Станислав Доспевски", ул. "Иван Вазов" №80233900014
ГР. САМОКОВ, ОПУ" Неофит Рилски", сграда 1, ул. "Софийско шосе" №3233900029 233900030
ГР. САМОКОВ, ОУ "Митрополит Авкс. Велешки", ул. "Македония" №25233900002 233900003 233900006 233900007 233900009 233900010
ГР. САМОКОВ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Кирил и Методий" №6233900016 233900017 233900018
ГР. САМОКОВ, ОУ "Христо Максимов", ул. "Христо Максимов" №1233900001 233900004 233900005 233900036
ГР. САМОКОВ, Обединено училище "Н. Рилски", сграда 2, ул. "Христо Максимов" №40233900033 233900034 233900035
ГР. САМОКОВ, Обединено училище "Неофит Рилски", сграда 1, ул. "Софийско шосе" №3233900032
ГР. САМОКОВ, ПГ "Константин Фотинов", ул. "Цар Борис III" №47233900011 233900012 233900013
ГР. САМОКОВ, ПТГ "Никола Й. Вапцаров", ул. "Любомир Чакалов" №4233900023 233900024 233900025 233900026
ГР. САМОКОВ, Ритуална зала-община Самоков, ул. "Македония" №34233900008
ГР. САМОКОВ, СОУ "Отец Паисий", ул. "Булаир" №2233900021 233900027 233900028 233900031
ГР. САМОКОВ, Център за Социална Рехабилитация и Интеграция, ул. "Отец Паисий" №18233900020
ГР. САМОКОВ, Център за обществена подкрепа-Самоков, ул. "Бузлуджа" №2233900019
233900066 233900067 233900068

с.Алино

С. АЛИНО, Здравна служба233900047

с.Бели Искър

С. БЕЛИ ИСКЪР, Читалището233900059

с.Белчин

С. БЕЛЧИН, Кметството233900048

с.Говедарци

С. ГОВЕДАРЦИ, Бивш хранителен магазин в Доспей махала233900056
С. ГОВЕДАРЦИ, Клуб на пенсионера - център233900055

с.Горни Окол

С. ГОРНИ ОКОЛ, Кметството233900040

с.Гуцал

С. ГУЦАЛ, Здравна служба233900043

с.Долни Окол

С. ДОЛНИ ОКОЛ, Комбинирана сграда233900041

с.Доспей

С. ДОСПЕЙ, Читалището233900054

с.Драгушиново

С. ДРАГУШИНОВО, Младежки дом233900063

с.Злокучене

С. ЗЛОКУЧЕНЕ, Читалище "Пробуда"233900039

с.Клисура

С. КЛИСУРА, Кметството233900049

с.Ковачевци

С. КОВАЧЕВЦИ, Читалището233900045

с.Маджаре

С. МАДЖАРЕ, Комбинирана сграда233900057

с.Мала църква

С. МАЛА ЦЪРКВА, Сграда РПК233900058

с.Марица

С. МАРИЦА, Ритуален дом233900062

с.Ново село

С. НОВО СЕЛО, Читалището233900038

с.Поповяне

С. ПОПОВЯНЕ, Здравна служба233900046

с.Продановци

С. ПРОДАНОВЦИ, Младежки дом233900053

с.Радуил

С. РАДУИЛ, Горски дом233900061
С. РАДУИЛ, Читалището233900060

с.Райово

С. РАЙОВО, Читалището233900051 233900052

с.Рельово

С. РЕЛЬОВО, Читалището233900050

с.Шипочане

С. ШИПОЧАНЕ, Комбинирана сграда233900037

с.Широки дол

С. ШИРОКИ ДОЛ, Комбинирана сграда233900042

с.Ярлово

С. ЯРЛОВО, Училището233900044

изтегли