Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Община Стамболийски, област Пловдив

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ МАРАДЖИЕВ
ПП ГЕРБ
3 379 39.21%
68 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЕВ
АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
5 116 59.36%
- Не подкрепям никого
123 1.43%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Куртово Конаре

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ИВАН ДИМИТРОВ ПИРИНОВ
ПП ГЕРБ
520 42.48%
68 АТАНАС МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВ
АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
687 56.13%
- Не подкрепям никого
17 1.39%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сумарни числови данни от протокол

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Машинни данни

Файлове от машина

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Стамболийски Протокол на ОИК за Кмет на кметство Куртово Конаре

община Стамболийски

гр.Стамболийски

ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, Клуб на пенсионера кв. Полатово, ул. "Тракия" №169164100001
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, Клуб на пенсионера, ул. "Р. Даскалов" №32164100012
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ОУ Христо Ботев - нова част, ул. "Марица" №15164100002
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ОУ Христо Ботев - стара част, ул. "Марица" №15164100003
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ОУ Христо Смирненски, ул. "Г. Гурко" №5164100008
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, Общинска болница - стола, ул. "Марица" №13164100011
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, Поликлиника, ул. "Дунав" №43164100013
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, СУ Отец Паисий, ул. "Витоша" №3164100004
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, Спортна зала, ул. "Витоша" №1164100005
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Искра, ул. "Х. Димитър" №6164100009 164100010 164100014
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Райна Княгиня, ул. "Виктор Юго" №13164100006
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Слънце, ул. "Перущица" №10164100007
СУ "Отец Паисий" стая 106, ет. 1, вдясно от главния вход164100027

с.Йоаким Груево

С. ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОУ Христо Ботев, ул. "17-та" №23164100015 164100016 164100017 164100018

с.Куртово Конаре

С. КУРТОВО КОНАРЕ, ОУ Св. св. Кирил и Методий, ул. "5-та" №13164100019 164100020 164100021

с.Ново село

С. НОВО СЕЛО, ОУ Христо Смирненски, ул. "15-та" №22164100022 164100023 164100024

с.Триводици

С. ТРИВОДИЦИ, ОУ Васил Левски, ул. "11-та" №7164100025 164100026

изтегли