Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Община Първомай, област Пловдив

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
66 ЧАВДАР ПЕТРОВ ЗДРАВЧЕВ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
2 652 29.05%
69 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ
Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” („БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, „ЛЕВИЦАТА!”, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД”, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”)
6 397 70.07%
- Не подкрепям никого
81 0.89%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Драгойново

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
ПП ГЕРБ
171 53.94%
69 НАДКА ДИНКОВА МИТЕВА
Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” („БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, „ЛЕВИЦАТА!”, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД”, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”)
144 45.43%
- Не подкрепям никого
2 0.63%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сумарни числови данни от протокол

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Машинни данни

Файлове от машина

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Първомай Протокол на ОИК за Кмет на кметство Драгойново

община Първомай

гр.Първомай

ГР. ПЪРВОМАЙ, НУ "Христо Ботев", ул. "Христо Ботев" №5 - северен вход162300007
ГР. ПЪРВОМАЙ, НУ "Христо Ботев", ул. "Христо Ботев" №5 - централен вход162300009
ГР. ПЪРВОМАЙ, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - голяма сграда, ул. Гимназиална №1162300002 162300004
ГР. ПЪРВОМАЙ, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - малка сграда, ул. Гимназиална №1162300001 162300003
ГР. ПЪРВОМАЙ, Подвижна - Общ. администрация162300040 162300041 162300042
ГР. ПЪРВОМАЙ, Ритуална зала в читалището, ул. "Орфей" №7А162300010
ГР. ПЪРВОМАЙ, СОУ "Д-р Асен Златаров", ул. "Кочо Честеменски" №20 - кабинет162300011
ГР. ПЪРВОМАЙ, СОУ "Д-р Асен Златаров", ул. "Кочо Честименски" №20 - физкултурен салон162300012
ГР. ПЪРВОМАЙ, Сграда на Общ. администрация, ул. "Братя Миладинови"-юг №50162300013
ГР. ПЪРВОМАЙ, ЦДГ "Марица", ул. "Ралица" №6162300008
ГР. ПЪРВОМАЙ, ЦДГ "Осми март", ул. "Спартак" №11А - източен вход162300006
ГР. ПЪРВОМАЙ, ЦДГ "Осми март", ул. "Спартак" №11А - южен вход162300005
ГР. ПЪРВОМАЙ, кв. Дебър ОУ Георги Караславов - западно крило162300017
ГР. ПЪРВОМАЙ, кв. Дебър ОУ Георги Караславов - източно крило162300018
ГР. ПЪРВОМАЙ, кв. Дебър Пенсионерски клуб162300016
ГР. ПЪРВОМАЙ, кв. Любеново НУ Васил Левски - втора стая /северен вход/162300015
ГР. ПЪРВОМАЙ, кв. Любеново НУ Васил Левски - първа стая /централен вход/162300014

с.Брягово

С. БРЯГОВО, Клуба на самодейците162300032

с.Буково

С. БУКОВО, Читалището162300031

с.Бяла река

С. БЯЛА РЕКА, ОУ Любен Каравелов162300026

с.Виница

С. ВИНИЦА, ОУ Васил Априлов162300039

с.Воден

С. ВОДЕН, Младежки клуб - библиотеката162300029

с.Градина

С. ГРАДИНА, ОУ Христо Ботев - западно крило162300019
С. ГРАДИНА, ОУ Христо Ботев - източно крило162300020
С. ГРАДИНА, Пенсионерски клуб162300021

с.Добри дол

С. ДОБРИ ДОЛ, Сградата на читалището162300023

с.Драгойново

С. ДРАГОЙНОВО, Клуба на пенсионера162300030

с.Дълбок извор

С. ДЪЛБОК ИЗВОР, ОУ Св. св. Кирил и Методий162300035 162300036

с.Езерово

С. ЕЗЕРОВО, ДВФУ162300028

с.Искра

С. ИСКРА, Клуба на пенсионера162300033
С. ИСКРА, ОУ Отец Паисий162300034

с.Караджалово

С. КАРАДЖАЛОВО, Детската градина162300025
С. КАРАДЖАЛОВО, Ритуалната зала162300024

с.Крушево

С. КРУШЕВО, Сградата на читалището162300022

с.Поройна

С. ПОРОЙНА, Клуба на пенсионера162300037

с.Православен

С. ПРАВОСЛАВЕН, Сградата на читалището162300027

с.Татарево

С. ТАТАРЕВО, Сградата на читалището162300038

изтегли