Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Обобщена активност на гласуване за страната

Обобщена активност на гласуване за страната

36.87
%

11:00

9.19
%

16:00

26.40
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 3 897 609 358 057 9.19%
16:00 3 897 609 1 029 063 26.40%
20:00 3 897 609 1 437 005 36.87%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли