Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Казанлък

Активност на гласуване за община Казанлък

34.78
%

11:00

9.25
%

16:00

24.70
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 61 242 5 663 9.25%
16:00 61 242 15 126 24.70%
20:00 61 242 21 299 34.78%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли