Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Столична

Активност на гласуване за община Столична

34.64
%

11:00

6.52
%

16:00

23.72
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 1 056 319 68 838 6.52%
16:00 1 056 319 250 528 23.72%
20:00 1 056 319 365 951 34.64%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли