Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Твърдица

Активност на гласуване за община Твърдица

42.65
%

11:00

14.88
%

16:00

33.07
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 10 904 1 622 14.88%
16:00 10 904 3 606 33.07%
20:00 10 904 4 651 42.65%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли