Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Сливен

Активност на гласуване за община Сливен

31.82
%

11:00

6.82
%

16:00

21.30
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 99 016 6 749 6.82%
16:00 99 016 21 087 21.30%
20:00 99 016 31 502 31.82%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли