Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Тутракан

Активност на гласуване за община Тутракан

40.53
%

11:00

14.06
%

16:00

29.43
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 13 028 1 832 14.06%
16:00 13 028 3 834 29.43%
20:00 13 028 5 280 40.53%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли