Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Разград

Активност на гласуване за община Разград

34.95
%

11:00

11.92
%

16:00

26.71
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 43 026 5 127 11.92%
16:00 43 026 11 493 26.71%
20:00 43 026 15 037 34.95%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли