Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Сопот

Активност на гласуване за община Сопот

49.65
%

11:00

13.50
%

16:00

38.39
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 8 239 1 112 13.50%
16:00 8 239 3 163 38.39%
20:00 8 239 4 091 49.65%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли