Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Калояново

Активност на гласуване за община Калояново

52.39
%

11:00

13.26
%

16:00

35.07
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 9 251 1 227 13.26%
16:00 9 251 3 244 35.07%
20:00 9 251 4 847 52.39%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли