Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Брезово

Активност на гласуване за община Брезово

50.91
%

11:00

16.18
%

16:00

37.06
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 5 068 820 16.18%
16:00 5 068 1 878 37.06%
20:00 5 068 2 580 50.91%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли