Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Асеновград

Активност на гласуване за община Асеновград

32.98
%

11:00

8.89
%

16:00

24.00
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 52 652 4 680 8.89%
16:00 52 652 12 634 24.00%
20:00 52 652 17 366 32.98%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли