Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Добрич

Активност на гласуване за община Добрич

24.34
%

11:00

7.14
%

16:00

18.42
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 74 285 5 303 7.14%
16:00 74 285 13 683 18.42%
20:00 74 285 18 084 24.34%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли