Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Видин

Активност на гласуване за община Видин

32.12
%

11:00

10.69
%

16:00

24.55
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 52 409 5 603 10.69%
16:00 52 409 12 866 24.55%
20:00 52 409 16 836 32.12%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли