Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Белоградчик

Активност на гласуване за община Белоградчик

60.25
%

11:00

21.98
%

16:00

49.66
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 5 064 1 113 21.98%
16:00 5 064 2 515 49.66%
20:00 5 064 3 051 60.25%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли