Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Община Кърджали, област Кърджали

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 КОСТАНТИНА ИЛИЕВА КАРАБОЮКОВА
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 255 4.85%
7 НИКОЛА СВЕТОЗАРОВ ЧАНЕВ
ПП ГЕРБ
3 754 14.51%
13 МИТКО ГЕОРГИЕВ СИНАБОВ
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
377 1.46%
42 ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
ВЪЗРАЖДАНЕ
2 845 11.00%
57 ЕРОЛ ЕМИН МЮМЮН
Движение за права и свободи – ДПС
15 588 60.25%
60 ГЮЛШЕН МУРАД САДУЛЛА
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС
117 0.45%
66 РАДОСЛАВ ИВАНОВ МИЛЕВ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 397 5.40%
- Не подкрепям никого
538 2.08%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
1 548 7.12% 3
  Без отбелязано предпочитание 395 25.52%
  101. Милко Петров Багдасаров 227 14.66% 1
  102. Костантина Илиева Карабоюкова 115 7.43%
  103. Теодора Янчева Каракостова 217 14.02% 1
  104. Ваня Стойкова Михалева 37 2.39%
  105. Есен Ясенова Устренска 116 7.49% 1
  106. Милен Арсениев Филипов 26 1.68%
  107. Михаил Митков Топалов 51 3.29%
  108. Мария Тодорова Милушева 32 2.07%
  109. Надежда Атанасова Тодорова 8 0.52%
  110. Назми Садула Мюмюн 95 6.14%
  111. Георги Желев Георгиев 8 0.52%
  112. Марио Велинов Орешков 12 0.78%
  113. Радостин Бориславов Борисов 36 2.33%
  114. Байрям Шевки Мехмед 0 0.00%
  115. Деница Тодорова Георгиева 11 0.71%
  116. Джелил Юсеин Исмаил 1 0.06%
  117. Денис Назми Расим 3 0.19%
  118. Димитрина Иванова Горбанова 11 0.71%
  119. Теодора Здравкова Тончева 32 2.07%
  120. Катерина Тодорова Дикмева-Лорвелек 115 7.43%
7 ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
2 981 13.71% 6
  Без отбелязано предпочитание 1 061 35.59%
  101. Никола Светозаров Чанев 435 14.59% 1
  102. Наим Рамис Наим 148 4.96% 1
  103. Лидия Димитрова Асенова 120 4.03% 1
  104. Руслан Демирев Терзиев 52 1.74% 1
  105. Милена Кирова Димитрова 73 2.45% 1
  106. Гроздан Делчев Колев 100 3.35% 1
  107. Иван Добрев Илиев 204 6.84%
  108. Иван Стоянов Гавазов 32 1.07%
  109. Ирина Николова Чанкова 77 2.58%
  110. Светослав Костадинов Костадинов 33 1.11%
  111. Али Салиф Салиф 142 4.76%
  112. Йорданка Теофилова Господинова 27 0.91%
  113. Стоян Николаев Димитров 16 0.54%
  114. Милчо Любомиров Енчев 37 1.24%
  115. Цветан Ангелов Сербезов 34 1.14%
  116. Садберин Хасан Мюмюн 12 0.40%
  117. Камелия Павлова Василева 59 1.98%
  118. Събчо Ясенов Кючуков 58 1.95%
  119. Милена Георгиева Терзийска 31 1.04%
  120. Айхан Нури Али 8 0.27%
  121. Маргарита Янкова Башлиева- Панова 15 0.50%
  122. Александра Руменова Станчева 32 1.07%
  123. Милена Кирчева Кирякова 14 0.47%
  124. Стоян Станиславов Стоянов 9 0.30%
  125. Христина Пламенова Яворова 2 0.07%
  126. Ръзван Зекрие Назиф 16 0.54%
  127. Диляна Георгиева Крушкова 12 0.40%
  128. Кирил Георгиев Николов 17 0.57%
  129. Нешка Цветанова Мечтанова 8 0.27%
  130. Севдие Сабри Халибрям 3 0.10%
  131. Илина Атанасова Стоянова 24 0.81%
  132. Фейзи Якуб Бекир 9 0.30%
  133. Светозара Георгиева Андреева 14 0.47%
  134. Ивайло Иванов Кацаров 7 0.23%
  135. Музафер Шукри Ахмед 8 0.27%
  136. Берхан Емин Юсеин 5 0.17%
  137. Соня Димитрова Милетиева 6 0.20%
  138. Златина Мирчева Стоянова 4 0.13%
  139. Весела Талева Мюмюн 2 0.07%
  140. Фатме Ердоан Ахмед 7 0.23%
  141. Ивета Димова Николова 8 0.27%
13 ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
разпределение на предпочитанията
422 1.94%
  Без отбелязано предпочитание 104 24.64%
  101. Мюмюн Хабил Исмаил 65 15.40%
  102. Илия Сотиров Илиев 40 9.48%
  103. Митко Георгиев Синабов 93 22.04%
  104. Венцислав Стойчев Момчилов 66 15.64%
  105. Динко Иванов Дяков 38 9.00%
  106. Елейдин Сюлейман Етем 5 1.18%
  107. Михаил Янков Янев 8 1.90%
  108. Боян Райчев Иванов 2 0.47%
  109. Милан Юлиянов Асенов 1 0.24%
20 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
разпределение на предпочитанията
92 0.42%
  Без отбелязано предпочитание 41 44.57%
  101. Никола Христов Ангелов 13 14.13%
  102. Иван Георгиев Дянков 25 27.17%
  103. Тунджай Мурад Узун 5 5.43%
  104. Антон Олегов Масюков 3 3.26%
  105. Бойко Цветков Бенеков 5 5.43%
21 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
разпределение на предпочитанията
215 0.99%
  Без отбелязано предпочитание 101 46.98%
  101. Николай Димитров Илчев 45 20.93%
  102. Виктор Станиславов Луков 8 3.72%
  103. Стефка Николова Николова 4 1.86%
  104. Росица Вълчева Георгиева 8 3.72%
  105. Ленко Георгиев Чортленев 49 22.79%
42 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
1 702 7.83% 3
  Без отбелязано предпочитание 829 48.71%
  101. Даниела Атанасова Петрова 610 35.84% 1
  102. Анета Живкова Георгиева 73 4.29% 1
  103. Георги Дианов Дяков 59 3.47% 1
  104. Иван Йорданов Дафинкичов 24 1.41%
  105. Венко Генов Вълчев 29 1.70%
  106. Иван Неделчев Генев 20 1.18%
  107. Петър Борисов Митрев 40 2.35%
  108. Николай Михайлович Лукаревский 18 1.06%
57 Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
13 463 61.93% 27
  Без отбелязано предпочитание 10 783 80.09%
  101. Ерол Емин Мюмюн 319 2.37%
  102. Лятиф Мехмед Расим 36 0.27% 1
  103. Юзкан Юзджан Али 44 0.33% 1
  104. Юсеин Велиайдин Ахмед 38 0.28% 1
  105. Сезгин Мюмюн Бекир 45 0.33% 1
  106. Недим Самиев Исмаилов 99 0.74% 1
  107. Ниязи Аптилязим Шакир 17 0.13% 1
  108. Мухаррем Наим Мухаррем 81 0.60% 1
  109. Бирсен Неждет Реджеб-Ахмед 16 0.12% 1
  110. Мелиз Лютви Вели 40 0.30% 1
  111. Кадир Сабахтинов Мустафов 84 0.62% 1
  112. Раиф Шабан Мустафа 28 0.21% 1
  113. Сунай Селим Юнуз 74 0.55% 1
  114. Мюрсел Мюмюн Халил 59 0.44% 1
  115. Берна Ферад Чауш-Карагьоз 44 0.33% 1
  116. Мюмюнали Мустафа Халил 36 0.27% 1
  117. Алтънай Мустафа Халил 19 0.14% 1
  118. Сейдали Сюлейман Сейдали 14 0.10% 1
  119. Ахмед Ремзи Мустафа 34 0.25% 1
  120. Фейме Гюндюз Исмаил 22 0.16% 1
  121. Нихал Нихат Ибрям 57 0.42% 1
  122. Билял Митат Яхяоглу 421 3.13% 1
  123. Александър Николов Ставрев 47 0.35% 1
  124. Гюнай Халит Ниязи 26 0.19% 1
  125. Мюмюн Нешад Мустафа 5 0.04% 1
  126. Гюлтен Мюмюн Мустафа 122 0.91% 1
  127. Леман Фикрет Рамадан 86 0.64% 1
  128. Джанан Джелил Якуб 26 0.19% 1
  129. Йозкан Осман Камбер 59 0.44%
  130. Фердане Рафет Али 105 0.78%
  131. Нурсен Файтдин Бекир 23 0.17%
  132. Джунает Мюмюн Сюлейман 40 0.30%
  133. Кемал Аптилязис Мехмед 266 1.98%
  134. Енгин Фейзи Идриз 28 0.21%
  135. Айтен Юксел Вели 15 0.11%
  136. Мехмед Билял Билял 9 0.07%
  137. Гюлнар Емин Касим 43 0.32%
  138. Леман Исмаил Касим 83 0.62%
  139. Назифе Мустафа Кадир 16 0.12%
  140. Шукрие Ибрам Сюлейман 18 0.13%
  141. Билгин Бахтияр Еюб 36 0.27%
60 НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС
разпределение на предпочитанията
103 0.47%
  Без отбелязано предпочитание 86 83.50%
  101. Гюлшен Мурад Садулла 7 6.80%
  102. Валери Валентинов Андонов 1 0.97%
  103. Кадир Ахмед Тефик 9 8.74%
63 МИР
разпределение на предпочитанията
23 0.11%
  Без отбелязано предпочитание 15 65.22%
  101. Стоян Атанасов Узунов 1 4.35%
  102. Христина Ангелова Петрова 2 8.70%
  103. Милен Костадинов Мирчев 1 4.35%
  104. Елена Димитрова Петрова 4 17.39%
66 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
1 189 5.47% 2
  Без отбелязано предпочитание 431 36.25%
  101. Радослав Иванов Милев 244 20.52% 1
  102. Никола Петков Стоев 105 8.83%
  103. Стоян Петков Георгиев 102 8.58%
  104. Мерт Реджеб Халил 25 2.10%
  105. Стоян Георгиев Стоянов 140 11.77% 1
  106. Георги Митков Драганов 15 1.26%
  107. Здравко Христов Тодоров 64 5.38%
  108. Тихомир Дилянов Филипов 38 3.20%
  109. Васка Красимирова Блажева 5 0.42%
  110. Адем Байрямали Мурад 4 0.34%
  111. Агоп Киркор Узунбохосян 16 1.35%
- Не подкрепям никого
668

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бяла поляна

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ЩИЛЯНОВ
ПП ГЕРБ
14 23.33%
57 СЕЛЯЙ ИДРИЗ ИСМАИЛ
Движение за права и свободи – ДПС
46 76.67%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Звънче

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АЙДЪН ОСМАН ХАСАН
Движение за права и свободи – ДПС
29 96.67%
- Не подкрепям никого
1 3.33%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Крушевска

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 САБАХТИН САЛИ САЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
42 89.36%
- Не подкрепям никого
5 10.64%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сватбаре

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЛЕЙЛЯ КАСИМ НАСУФ
Движение за права и свободи – ДПС
36 49.32%
75 БЕКИР МУСТАФА БЕКИР
Бекир Мустафа Бекир
37 50.68%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бялка

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕМБИЕ ЮМЕР МЕХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
20 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Кокошане

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕНВЕР МЮМЮН ДУРМУШ
Движение за права и свободи – ДПС
32 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Стражевци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АДНАН ХАШИМ ХАШИМ
Движение за права и свободи – ДПС
20 95.24%
- Не подкрепям никого
1 4.76%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Зайчино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АЛЕХТИН РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
Движение за права и свободи – ДПС
17 85.00%
- Не подкрепям никого
3 15.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Севдалина

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЕДИХА ФАХРИ МУРАД
Движение за права и свободи – ДПС
24 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Лисиците

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ГЮЛМАН СЕИД ИСМАИЛ
Движение за права и свободи – ДПС
11 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Яребица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 РЕШЕД АХМЕД ТЕФИК
Движение за права и свободи – ДПС
4 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Петлино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ФАХРЕТИН ИЛЯЗ ЮСЕИН
ПП ГЕРБ
43 22.05%
57 АХМЕД МАХМУД ИСМАИЛ
Движение за права и свободи – ДПС
151 77.44%
- Не подкрепям никого
1 0.51%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Прилепци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕВГИНАР ОСМАН МЕХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
149 90.30%
- Не подкрепям никого
16 9.70%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Резбарци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ДЖЕЛИЛ ЮСЕИН ИСМАИЛ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
100 34.72%
57 ЗЛАТКО СОКОЛОВ ЧИЕВ
Движение за права и свободи – ДПС
177 61.46%
- Не подкрепям никого
11 3.82%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Зимзелен

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 БЕЛГИН НАИМ МЕХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
76 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Панчево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЙЪЛМАЗ ИЛЯЗ ХАСАН
Движение за права и свободи – ДПС
80 89.89%
- Не подкрепям никого
9 10.11%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Пропаст

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 НЕРИМАН СЮЛЕЙМАН ЮМЕР
Движение за права и свободи – ДПС
49 98.00%
- Не подкрепям никого
1 2.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Рани лист

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЕРДИЕ ИБРЯМ АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
221 84.35%
- Не подкрепям никого
41 15.65%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сипей

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕЙХАН МЕХМЕД АПТИ
Движение за права и свободи – ДПС
205 88.74%
- Не подкрепям никого
26 11.26%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Скърбино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕМБИЙЕ КАДИР ЕМУРЛА
Движение за права и свободи – ДПС
68 94.44%
- Не подкрепям никого
4 5.56%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Невестино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕВГЮЛ ХАСАН МЮМЮН
Движение за права и свободи – ДПС
49 96.08%
- Не подкрепям никого
2 3.92%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Повет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ШАБАН САБАХТИН МЮМЮН
Движение за права и свободи – ДПС
68 95.77%
- Не подкрепям никого
3 4.23%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Солище

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЗЕКЕРИЕ АПТУЛА АПТУЛА
Движение за права и свободи – ДПС
128 65.64%
76 ЯКУБ ЮМЕР МЕСТАН
ЯКУБ ЮМЕР МЕСТАН
67 34.36%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Иванци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕВДЖАН ЕМИН ЮСЕИН
Движение за права и свободи – ДПС
73 87.95%
- Не подкрепям никого
10 12.05%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Болярци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ХАБИЛ ХЪЛМИ ХАБИЛ
Движение за права и свободи – ДПС
80 96.39%
- Не подкрепям никого
3 3.61%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Черна скала

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕРХАН МЕХМЕД ФЕРАД
Движение за права и свободи – ДПС
95 96.94%
- Не подкрепям никого
3 3.06%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Чилик

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕЛЯХТИН СЕЙДАХМЕД ИБРЯМ
Движение за права и свободи – ДПС
171 93.44%
- Не подкрепям никого
12 6.56%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Божак

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МУЗАФЕР ФАИК ХАЛИБРЯМ
Движение за права и свободи – ДПС
13 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Голяма бара

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ОРХАН ХАЛИЛ САЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
85 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Охлювец

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕРАЙ РЕДЖЕБ ЮНУЗ
Движение за права и свободи – ДПС
120 95.24%
- Не подкрепям никого
6 4.76%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Скална глава

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 АЙХАН НУРИ АЛИ
ПП ГЕРБ
31 36.47%
57 АЛИ ИСМАИЛ АЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
53 62.35%
- Не подкрепям никого
1 1.18%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Костино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ГЮЛБАХАР ДУРМУШ БЕКИР
Движение за права и свободи – ДПС
149 95.51%
- Не подкрепям никого
7 4.49%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Пеньово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 БАХРИ НУРИ ДУРМУШ
Движение за права и свободи – ДПС
81 72.32%
71 РЕНГИНАР МЕХМЕД ДУРМУШ
РЕНГИНАР МЕХМЕД ДУРМУШ
31 27.68%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бленика

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ХАВУШ САБРИ ЕМИН
Движение за права и свободи – ДПС
93 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Брош

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АЖДА ХАСАН БЕКИР
Движение за права и свободи – ДПС
114 99.13%
- Не подкрепям никого
1 0.87%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Крайно село

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ФЕРИДЕ РАМАДАН МИХАЙЛОВА
Движение за права и свободи – ДПС
105 90.52%
- Не подкрепям никого
11 9.48%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Царевец

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЕСУД МЕХМЕД БЕКИР
Движение за права и свободи – ДПС
159 97.55%
- Не подкрепям никого
4 2.45%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дъждовница

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ГЮЛХАЯТ АРИФ КЕРИМ
Движение за права и свободи – ДПС
86 92.47%
- Не подкрепям никого
7 7.53%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Енчец

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 МЮМЮН МЮМЮН МЮМЮН
ПП ГЕРБ
10 7.14%
57 ИСМЕТ САЛИ МЮМЮН
Движение за права и свободи – ДПС
123 87.86%
- Не подкрепям никого
7 5.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Калоянци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ФЕРДИ МЕСУТ АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
134 61.47%
70 СЕФАРИЕ ЕШРЕФ НАИМ
Сефарие Ешреф Наим
81 37.16%
- Не подкрепям никого
3 1.38%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Мъдрец

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЮМЕР ИЗЕТИН ХАЛИЛ
Движение за права и свободи – ДПС
102 97.14%
- Не подкрепям никого
3 2.86%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Перперек

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ХАЛИЛ ХАЛИМ БЕКИР
Движение за права и свободи – ДПС
210 94.17%
- Не подкрепям никого
13 5.83%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Гняздово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 САШО ХРИСТОВ ЕВТИМОВ
Движение за права и свободи – ДПС
16 36.36%
69 ЮРИ АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
Юри Асенов Чавдаров
28 63.64%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Кокиче

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 НУХТИН ЕРДЖЕБ ШАБАН
Движение за права и свободи – ДПС
65 95.59%
- Не подкрепям никого
3 4.41%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Каменарци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АЙХАН ШАБАН СЮЛЕЙМАН
Движение за права и свободи – ДПС
32 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Кьосево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 НУРХАН НУРИ ЮМЕР
Движение за права и свободи – ДПС
127 97.69%
- Не подкрепям никого
3 2.31%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бойно

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АЙДЪН МЕДЖИТ КЕРИМ
Движение за права и свободи – ДПС
169 94.41%
- Не подкрепям никого
10 5.59%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Кобиляне

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 БУРХАН ШУКРИ МАХМУД
ПП ГЕРБ
61 31.12%
57 ЕРХАН МЮМЮН ИЗЕТ
Движение за права и свободи – ДПС
133 67.86%
- Не подкрепям никого
2 1.02%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Скалище

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 САЛИ РАМАДАН РАМАДАН
Движение за права и свободи – ДПС
144 93.51%
- Не подкрепям никого
10 6.49%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Широко поле

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ШУКРИ МЕХМЕД ИСМАИЛ
Движение за права и свободи – ДПС
294 89.91%
- Не подкрепям никого
33 10.09%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Гъсково

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АПТИ СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ
Движение за права и свободи – ДПС
68 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Жинзифово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕМБИЕ КАСИМ МУСТАФА
Движение за права и свободи – ДПС
211 99.06%
- Не подкрепям никого
2 0.94%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Седловина

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 САДБЕРИН ХАСАН МЮМЮН
ПП ГЕРБ
25 17.12%
57 ШЕРИФЕ ХАСАН МЕХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
120 82.19%
- Не подкрепям никого
1 0.68%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Орешница

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МИЛЕНА ОРЛИНОВА ЮЛИЯНОВА
Движение за права и свободи – ДПС
64 95.52%
- Не подкрепям никого
3 4.48%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Звиница

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЙЪЛМАЗ МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
223 94.09%
- Не подкрепям никого
14 5.91%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Конево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ХАСАН ШЕВКЕТ МУСТАФА
Движение за права и свободи – ДПС
106 99.07%
- Не подкрепям никого
1 0.93%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Мост

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МАРТИН БУДИНОВ КОВАЧЕВ
Движение за права и свободи – ДПС
372 95.88%
- Не подкрепям никого
16 4.12%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Рудина

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 РАИМ РАИМ АЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
53 96.36%
- Не подкрепям никого
2 3.64%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Черешица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 НУРСЕЛ АЛИ АРИФ
Движение за права и свободи – ДПС
158 96.34%
- Не подкрепям никого
6 3.66%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бащино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ИВАН СТЕФАНОВ МАТЕЕВ
ПП ГЕРБ
35 26.92%
57 ТАХИР АПТИ САЛИМ
Движение за права и свободи – ДПС
95 73.08%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Миладиново

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ФЕХИМ ХАЛИЛ МУСТАФА
Движение за права и свободи – ДПС
160 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Глухар

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ВЕСЕЛА ТАЛЕВА МЮМЮН
ПП ГЕРБ
97 26.29%
57 ЕРКАН ЮСЕИН ЮСЕИН
Движение за права и свободи – ДПС
259 70.19%
- Не подкрепям никого
13 3.52%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дъждино

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ДУРГУТ ДУРАЛИ АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
154 66.38%
73 АЛПЕР АЗИС СЮЛЕЙМАН
Алпер Азис Сюлейман
77 33.19%
- Не подкрепям никого
1 0.43%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Опълченско

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 БАСРИЕ ЮМЕР ХАЙРУЛА
Движение за права и свободи – ДПС
313 91.25%
- Не подкрепям никого
30 8.75%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Пепелище

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ШЕНОЛ ШЕРИФ АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
134 91.16%
- Не подкрепям никого
13 8.84%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Айрово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 СЪБЧО ЯСЕНОВ КЮЧУКОВ
ПП ГЕРБ
134 37.22%
57 ВЕЙСЕЛ РАМАДАН ЮСУФ
Движение за права и свободи – ДПС
223 61.94%
- Не подкрепям никого
3 0.83%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Вишеград

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 РЪЗВАН ЗЕКРИЕ НАЗИФ
ПП ГЕРБ
24 13.26%
57 ОСМАН ХАЛИЛ АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
155 85.64%
- Не подкрепям никого
2 1.10%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Воловарци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЮНЮР БЕЙСИМ МЮМЮН
Движение за права и свободи – ДПС
54 94.74%
- Не подкрепям никого
3 5.26%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Люляково

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕРОЛ ХАЙРУЛА БЕХРУЛ
Движение за права и свободи – ДПС
155 93.37%
- Не подкрепям никого
11 6.63%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ястреб

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МУСТАФА ХАБИЛ ДЖАФЕР
Движение за права и свободи – ДПС
156 96.30%
- Не подкрепям никого
6 3.70%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бели пласт

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
13 ЕЛЕЙДИН СЮЛЕЙМАН ЕТЕМ
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
38 17.84%
57 ЕРАЙ РАКЪБ МЮМЮН
Движение за права и свободи – ДПС
174 81.69%
- Не подкрепям никого
1 0.47%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Висока поляна

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 САМЕТ САМИ ЮСЕИН
ПП ГЕРБ
18 7.79%
57 НАИЛ ЮМЕР АДЕМ
Движение за права и свободи – ДПС
208 90.04%
- Не подкрепям никого
5 2.16%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Стремово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЮМЕР ЮЗДЖАН САЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
115 99.14%
- Не подкрепям никого
1 0.86%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Мургово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕЙХАН СЕБАХТИН НАЗИФ
Движение за права и свободи – ДПС
200 96.15%
- Не подкрепям никого
8 3.85%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Чифлик

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 НЕФИДЕ ИСА АЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
150 96.15%
- Не подкрепям никого
6 3.85%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Соколяне

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕЛЯТИН МУРАД СЕЛЯТИН
Движение за права и свободи – ДПС
132 92.31%
- Не подкрепям никого
11 7.69%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Островица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЮКСЕЛ АРИФ САЛИФ
Движение за права и свободи – ДПС
124 97.64%
- Не подкрепям никого
3 2.36%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Македонци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕБАХТИН АЛИ АРИФ
Движение за права и свободи – ДПС
60 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Калинка

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕВГИНАР РАМАДАН ЕМИН
Движение за права и свободи – ДПС
70 90.91%
- Не подкрепям никого
7 9.09%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ненково

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕРГЮН НЕШЕД МЕХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
48 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Стремци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 КЯМИЛ ХАСАН КЯМИЛ
Движение за права и свободи – ДПС
293 94.82%
- Не подкрепям никого
16 5.18%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Три могили

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ВЕЖДИ ЕМИН ЕМИН
Движение за права и свободи – ДПС
115 94.26%
- Не подкрепям никого
7 5.74%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Горна крепост

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 МУСТАФА ШАБАН МЕСТАН
ПП ГЕРБ
9 6.25%
57 ТУНДЖАЙ МЮМЮН ШАБАН
Движение за права и свободи – ДПС
135 93.75%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Крин

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 НЕФИЗЕ ЮМЕР САЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
73 91.25%
- Не подкрепям никого
7 8.75%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Страхил войвода

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МУСТАФА ЮСЕИН МУСА
Движение за права и свободи – ДПС
66 100.00%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Звезделина

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 СЕЛИМЕ СЮЛЕЙМАН АЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
223 95.30%
- Не подкрепям никого
11 4.70%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Звезден

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 САБРИЕ АХМЕД МЮМЮН
Движение за права и свободи – ДПС
80 98.77%
- Не подкрепям никого
1 1.23%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Велешани

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
68 СЕВИМ САЛИ САЛИФ
СЕВИМ САЛИ САЛИФ
81 96.43%
- Не подкрепям никого
3 3.57%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Пъдарци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ЕМИЛ АНГЕЛОВ ИСКРЕНОВ
Движение за права и свободи – ДПС
34 72.34%
66 АДЕМ БАЙРЯМАЛИ МУРАД
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
11 23.40%
- Не подкрепям никого
2 4.26%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Зелениково

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 БЮРХАН РАИФ СЕЙДАЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
137 95.14%
- Не подкрепям никого
7 4.86%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Срединка

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
72 СЕЛЯТИН СЕЙДАХМЕД АХМЕД
Селятин Сейдахмед Ахмед
103 91.96%
- Не подкрепям никого
9 8.04%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Багра

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ДЖЕМАЛЕТИН ИДРИЗОВ МЕХМЕДОВ
Движение за права и свободи – ДПС
19 86.36%
- Не подкрепям никого
3 13.64%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Долна крепост

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 АЖДА ДЖЕВАТ АПТИ
Движение за права и свободи – ДПС
87 97.75%
- Не подкрепям никого
2 2.25%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Черньовци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЕХМЕД МЕХМЕД АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
42 89.36%
- Не подкрепям никого
5 10.64%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сестринско

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 РУШЕН БЕЙТУЛА АЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
28 39.44%
74 МЕХМЕД МЕХМЕД ИСМАИЛ
Мехмед Мехмед Исмаил
42 59.15%
- Не подкрепям никого
1 1.41%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Долище

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ШЕВКЕТ НАСУФ АЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
41 97.62%
- Не подкрепям никого
1 2.38%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Кърджали Протокол на ОИК за Общински съвет на община Кърджали Протокол на ОИК за Кмет на кметство Бяла поляна Протокол на ОИК за Кмет на кметство Звънче Протокол на ОИК за Кмет на кметство Крушевска Протокол на ОИК за Кмет на кметство Сватбаре Протокол на ОИК за Кмет на кметство Бялка Протокол на ОИК за Кмет на кметство Кокошане Протокол на ОИК за Кмет на кметство Стражевци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Зайчино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Севдалина Протокол на ОИК за Кмет на кметство Лисиците Протокол на ОИК за Кмет на кметство Яребица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Петлино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Прилепци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Резбарци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Зимзелен Протокол на ОИК за Кмет на кметство Панчево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Пропаст Протокол на ОИК за Кмет на кметство Рани лист Протокол на ОИК за Кмет на кметство Сипей Протокол на ОИК за Кмет на кметство Скърбино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Невестино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Повет Протокол на ОИК за Кмет на кметство Солище Протокол на ОИК за Кмет на кметство Иванци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Болярци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Черна скала Протокол на ОИК за Кмет на кметство Чилик Протокол на ОИК за Кмет на кметство Божак Протокол на ОИК за Кмет на кметство Голяма бара Протокол на ОИК за Кмет на кметство Охлювец Протокол на ОИК за Кмет на кметство Скална глава Протокол на ОИК за Кмет на кметство Костино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Пеньово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Бленика Протокол на ОИК за Кмет на кметство Брош Протокол на ОИК за Кмет на кметство Крайно село Протокол на ОИК за Кмет на кметство Царевец Протокол на ОИК за Кмет на кметство Дъждовница Протокол на ОИК за Кмет на кметство Енчец Протокол на ОИК за Кмет на кметство Калоянци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Мъдрец Протокол на ОИК за Кмет на кметство Перперек Протокол на ОИК за Кмет на кметство Гняздово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Кокиче Протокол на ОИК за Кмет на кметство Каменарци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Кьосево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Бойно Протокол на ОИК за Кмет на кметство Кобиляне Протокол на ОИК за Кмет на кметство Скалище Протокол на ОИК за Кмет на кметство Широко поле Протокол на ОИК за Кмет на кметство Гъсково Протокол на ОИК за Кмет на кметство Жинзифово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Седловина Протокол на ОИК за Кмет на кметство Орешница Протокол на ОИК за Кмет на кметство Звиница Протокол на ОИК за Кмет на кметство Конево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Мост Протокол на ОИК за Кмет на кметство Рудина Протокол на ОИК за Кмет на кметство Черешица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Бащино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Миладиново Протокол на ОИК за Кмет на кметство Глухар Протокол на ОИК за Кмет на кметство Дъждино Протокол на ОИК за Кмет на кметство Опълченско Протокол на ОИК за Кмет на кметство Пепелище Протокол на ОИК за Кмет на кметство Айрово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Вишеград Протокол на ОИК за Кмет на кметство Воловарци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Люляково Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ястреб Протокол на ОИК за Кмет на кметство Бели пласт Протокол на ОИК за Кмет на кметство Висока поляна Протокол на ОИК за Кмет на кметство Стремово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Мургово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Чифлик Протокол на ОИК за Кмет на кметство Соколяне Протокол на ОИК за Кмет на кметство Островица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Македонци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Калинка Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ненково Протокол на ОИК за Кмет на кметство Стремци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Три могили Протокол на ОИК за Кмет на кметство Горна крепост Протокол на ОИК за Кмет на кметство Крин Протокол на ОИК за Кмет на кметство Страхил войвода Протокол на ОИК за Кмет на кметство Звезделина Протокол на ОИК за Кмет на кметство Звезден Протокол на ОИК за Кмет на кметство Велешани Протокол на ОИК за Кмет на кметство Пъдарци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Зелениково Протокол на ОИК за Кмет на кметство Срединка Протокол на ОИК за Кмет на кметство Багра Протокол на ОИК за Кмет на кметство Долна крепост Протокол на ОИК за Кмет на кметство Черньовци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Сестринско Протокол на ОИК за Кмет на кметство Долище

община Кърджали

гр.Кърджали

ГР. КЪРДЖАЛИ, ОУ "Васил Левски"091600042 091600043
ГР. КЪРДЖАЛИ, ОУ "П. К. Яворов"091600001 091600003 091600004 091600007 091600008 091600009
ГР. КЪРДЖАЛИ, ОУ "Св. Климент Охридски"091600025 091600026 091600027
ГР. КЪРДЖАЛИ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"091600005 091600014 091600015 091600016 091600017
ГР. КЪРДЖАЛИ, ПГЕЕ "Кап. Петко войвода"091600031 091600032 091600033
ГР. КЪРДЖАЛИ, ПГОД "Евридика"091600028 091600029 091600030
ГР. КЪРДЖАЛИ, ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров"091600034 091600035 091600036 091600037
ГР. КЪРДЖАЛИ, СУ "Вл. Димитров - Майстора"091600038 091600039 091600040 091600041
ГР. КЪРДЖАЛИ, СУ "Йордан Йовков"091600021 091600022 091600023 091600024
ГР. КЪРДЖАЛИ, СУ "Отец Паисий"091600010 091600011 091600012 091600013 091600018 091600019 091600020
ГР. КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"091600047 091600048 091600049 091600050 091600051 091600052 091600053 091600061 091600135 091600136
ГР. КЪРДЖАЛИ, Търговско помещение на бул. "Христо Ботев" №110, вх. А091600054
ГР. КЪРДЖАЛИ, Търговско помещение на бул. "Христо Ботев" №110, вх. Б091600055 091600056
ГР. КЪРДЖАЛИ, Търговско помещение на бул. "Христо Ботев" №110, вх. В091600057 091600058
ГР. КЪРДЖАЛИ, ЦДГ "Баба Тонка"091600044 091600045 091600046
ГР. КЪРДЖАЛИ, бул. "Христо Ботев" №112091600059 091600060 091600137 091600138 091600139
ГР. КЪРДЖАЛИ, кв. "Горна Гледка" - магазина091600062
ГР. КЪРДЖАЛИ, пълномощничеството кв. "Боровец"091600002
ГР. КЪРДЖАЛИ, ул. "Морава" №8091600006
Държавна психиатрична болница 091600172
МБАЛ "д-р АТ.Дафовски"091600171
ул. „Отец Паисий“ № 14 в сградата на Бизнес инкубатора091600173 091600174 091600175 091600176 091600177 091600178 091600179 091600180 091600181 091600182

с.Бащино

С. БАЩИНО, кметството091600101

с.Бели пласт

С. БЕЛИ ПЛАСТ, кметството091600096

с.Бленика

С. БЛЕНИКА, училищна сграда091600125

с.Бойно

С. БОЙНО, училищна сграда091600118 091600153 091600165 091600166 091600170

с.Болярци

С. БОЛЯРЦИ, бивша здравна служба091600078

с.Брош

С. БРОШ, магазина091600147

с.Велешани

С. ВЕЛЕШАНИ, ритуална зала091600119

с.Висока поляна

С. ВИСОКА ПОЛЯНА, кметството091600106

с.Вишеград

С. ВИШЕГРАД, магазина091600126

с.Воловарци

С. ВОЛОВАРЦИ, кметството091600071

с.Глухар

С. ГЛУХАР, училищна сграда091600069 091600129

с.Гняздово

С. ГНЯЗДОВО, хранителен магазин091600150

с.Голяма бара

С. ГОЛЯМА БАРА, сградата на кметското наместничество091600085

с.Горна крепост

С. ГОРНА КРЕПОСТ, кметството091600095

с.Долище

С. ДОЛИЩЕ, бивш магазин091600159

с.Долна крепост

С. ДОЛНА КРЕПОСТ, частен дом №43091600156

с.Дъждовница

С. ДЪЖДОВНИЦА, кметството091600088

с.Енчец

С. ЕНЧЕЦ, училищна сграда091600080 091600124 091600146

с.Жинзифово

С. ЖИНЗИФОВО, кметството091600117

с.Звезделина

С. ЗВЕЗДЕЛИНА, детската градина091600113

с.Звезден

С. ЗВЕЗДЕН, магазина091600116

с.Звиница

С. ЗВИНИЦА, кметството091600099

с.Калинка

С. КАЛИНКА, частен дом №27091600082

с.Калоянци

С. КАЛОЯНЦИ, кметството091600104 091600163

с.Кобиляне

С. КОБИЛЯНЕ, кметството091600120

с.Кокиче

С. КОКИЧЕ, бившата сграда на кметството091600103

с.Конево

С. КОНЕВО, БИВША УЧИЛИЩНА СГРАДА091600160
С. КОНЕВО, читалището091600110

с.Костино

С. КОСТИНО, кметството091600084
С. КОСТИНО, училищна сграда091600145 091600161 091600162 091600167 091600168

с.Крайно село

С. КРАЙНО СЕЛО, магазина091600079

с.Крин

С. КРИН, старото кметство091600100

с.Кьосево

С. КЬОСЕВО, кметството091600122

с.Люляково

С. ЛЮЛЯКОВО, детската градина091600094

с.Македонци

С. МАКЕДОНЦИ, кметството091600070 091600140

с.Миладиново

С. МИЛАДИНОВО, училищна сграда091600108

с.Мост

С. МОСТ, училищна сграда091600097 091600132 091600157

с.Мургово

С. МУРГОВО, кметството091600107

с.Мъдрец

С. МЪДРЕЦ, младежки клуб091600121

с.Невестино

С. НЕВЕСТИНО, магазина091600134

с.Ненково

С. НЕНКОВО, кметството091600087

с.Опълченско

С. ОПЪЛЧЕНСКО, детската градина091600066 091600127
С. ОПЪЛЧЕНСКО, кметството091600067 091600128

с.Орешница

С. ОРЕШНИЦА, магазина091600115 091600152

с.Островица

С. ОСТРОВИЦА, читалището091600068

с.Охлювец

С. ОХЛЮВЕЦ, училищна сграда091600148

с.Пеньово

С. ПЕНЬОВО, кметството091600089

с.Пепелище

С. ПЕПЕЛИЩЕ, магазина091600075

с.Перперек

С. ПЕРПЕРЕК, читалището091600102

с.Петлино

С. ПЕТЛИНО, училищната сграда091600065

с.Повет

С. ПОВЕТ, кметството091600142 091600143
С. ПОВЕТ, магазина091600074

с.Прилепци

С. ПРИЛЕПЦИ, кметството091600063

с.Пъдарци

С. ПЪДАРЦИ, ФЗП091600123

с.Рани лист

С. РАНИ ЛИСТ, училищна сграда091600077 091600130

с.Резбарци

С. РЕЗБАРЦИ, кметството091600064

с.Рудина

С. РУДИНА, читалището091600109

с.Седловина

С. СЕДЛОВИНА, кметството091600072

с.Сестринско

С. СЕСТРИНСКО, бивш магазин091600158

с.Сипей

С. СИПЕЙ, кметството091600073 091600141

с.Скалище

С. СКАЛИЩЕ, детската градина091600114 091600164

с.Скална глава

С. СКАЛНА ГЛАВА, кметството091600086 091600155

с.Соколяне

С. СОКОЛЯНЕ, детската градина091600091

с.Солище

С. СОЛИЩЕ, детската градина091600144
С. СОЛИЩЕ, кметството091600076 091600151

с.Страхил войвода

С. СТРАХИЛ ВОЙВОДА, магазина091600111

с.Стремци

С. СТРЕМЦИ, училищна сграда091600090 091600131

с.Три могили

С. ТРИ МОГИЛИ, кметството091600092
С. ТРИ МОГИЛИ, училищна сграда091600149

с.Царевец

С. ЦАРЕВЕЦ, кметството091600083

с.Черешица

С. ЧЕРЕШИЦА, кметството091600098

с.Чилик

С. ЧИЛИК, детската градина091600154
С. ЧИЛИК, кметството091600081

с.Чифлик

С. ЧИФЛИК, училищна сграда091600105

с.Широко поле

С. ШИРОКО ПОЛЕ, училищна сграда091600112 091600133 091600169

с.Ястреб

С. ЯСТРЕБ, детската градина091600093

изтегли