Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Активност на гласуване за община Кърджали

Активност на гласуване за община Кърджали

39.75
%

11:00

11.39
%

16:00

31.86
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 67 310 7 668 11.39%
16:00 67 310 21 443 31.86%
20:00 67 310 26 758 39.75%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли