Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Силистра

Активност на гласуване за община Силистра

35.94
%

10:00

9.11
%

12:30

17.93
%

17:30

31.37
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 46 112 4 202 9.11%
12:30 46 112 8 268 17.93%
17:30 46 112 14 465 31.37%
20:00 46 112 16 572 35.94%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли