Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Община Силистра, област Силистра

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Юлиян Найденов Найденов
ПП ГЕРБ
8 54052.12%
67Момчил Стефанов Неков
Местна коалиция БСП за България (БСП за България, НДСВ, ДРП Българската пролет, МИР)
7 47745.63%
-Не подкрепям никого
3692.25%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Професор Иширково

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Венцислав Куртев Маринов
ПП ГЕРБ
32551.92%
67Стойчо Димитров Нечев
Местна коалиция БСП за България (БСП за България, НДСВ, ДРП Българската пролет, МИР)
29346.81%
-Не подкрепям никого
81.28%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Протокол на ОИК за Кмет на община СилистраПротокол на ОИК за Кмет на кметство Професор Иширково

община Силистра

гр.Силистра

193100101 193100102 193100103 193100104 193100105 193100106 193100107 193100108 193100109 193100110 193100111 193100112 193100113 193100114 193100115 193100116 193100117 193100118 193100119 193100120 193100121 193100122 193100123 193100124 193100125 193100126 193100127 193100128 193100129 193100130 193100131 193100132 193100133 193100134 193100135 193100136 193100137 193100138 193100139 193100140 193100141 193100142 193100143 193100144 193100145 193100146 193100147 193100148 193100149 193100150 193100151 193100152 193100153 193100154 193100155 193100156 193100157 193100193 193100194

с.Айдемир

193100158 193100159 193100160 193100161 193100162 193100163 193100164 193100165 193100166 193100167 193100168

с.Бабук

193100169

с.Богорово

193100170

с.Брадвари

193100171 193100172

с.Българка

193100173

с.Ветрен

193100174

с.Главан

193100175

с.Йорданово

193100176

с.Казимир

193100183

с.Калипетрово

193100177 193100178 193100179 193100180 193100181 193100182

с.Полковник Ламбриново

193100185

с.Попкралево

193100188

с.Професор Иширково

193100186 193100187

с.Смилец

193100189

с.Срацимир

193100190

с.Сребърна

193100191

с.Сърпово

193100192

с.Ценович

193100184

изтегли