Местни избори | 27 октомври 2019 | първи тур

Община Кърджали, област Кърджали

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
23Стоян Петков Георгиев
ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)
1860.61%
43Никола Светозаров Чанев
ПП ГЕРБ
9 05629.67%
51Иван Стефанов Кадънков
ВОЛЯ
1430.47%
52Мехмед Осман Ходжа
ПП ДОСТ
6482.12%
55Хасан Азис Исмаил
Движение за права и свободи – ДПС
16 18253.02%
56Милко Петров Багдасаров
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
3 0019.83%
64Иван Тонев Коларов
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
1490.49%
66Радослав Иванов Милев
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
6492.13%
-Не подкрепям никого
5091.67%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределениеМандати
4ПП АТАКА
разпределение на предпочитанията
1230.48%
 Без отбелязано предпочитание7460.16%
 101. Георги Николов Чичев4234.15%
 102. Стоян Атанасов Узунов75.69%
23ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)
разпределение на предпочитанията
1830.71%
 Без отбелязано предпочитание9049.18%
 101. Стоян Петков Георгиев7440.44%
 102. Борис Димитров Янков42.19%
 103. Красимир Кирчев Петров21.09%
 104. Петко Стоянов Георгиев00.00%
 105. Василена Миткова Коцева63.28%
 106. Деница Светланова Караниколова31.64%
 107. Петя Дамянова Димитрова10.55%
 108. Димитър Стойчев Янков31.64%
43ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
6 54825.49%11
 Без отбелязано предпочитание2 45537.49%
 101. Никола Светозаров Чанев5268.03%1
 102. Огнян Колев Иванов1141.74%1
 103. Гроздан Делчев Колев2984.55%1
 104. Наим Рамис Наим2033.10%1
 105. Руслан Демирев Терзиев1091.66%1
 106. Спас Тянков Пасев1702.60%1
 107. Лидия Димитрова Асенова1892.89%1
 108. Милчо Любомиров Енчев1001.53%1
 109. Цветелин Иванов Гавазов981.50%1
 110. Йорданка Иванова Гочева1121.71%1
 111. Камелия Павлова Василева1322.02%1
 112. Веселина Ангелова Юрукова1231.88%
 113. Веселин Валентинов Желязков1952.98%
 114. Йорданка Теофилова Господинова3254.96%
 115. Кирил Георгиев Николов500.76%
 116. Иван Димитров Чанков1261.92%
 117. Махмуд Сюлейман Юсеин410.63%
 118. Антония Красимирова Костова931.42%
 119. Светослав Костадинов Костадинов450.69%
 120. Събчо Ясенов Кючуков1271.94%
 121. Милена Георгиева Терзийска911.39%
 122. Маноил Ангелов Димитров1722.63%
 123. Билгин Ниязи Сабит600.92%
 124. Ставрин Георгиев Ставрев270.41%
 125. Иван Добрев Илиев1532.34%
 126. Мария Николова Пандова801.22%
 127. Ердинч Зекерие Нури310.47%
 128. Милена Кирчева Кирякова190.29%
 129. Красимир Георгиев Ламбов130.20%
 130. Бахтишан Осман Мехмедали540.82%
 131. Ивета Димова Николова80.12%
 132. Николина Миткова Казълова250.38%
 133. Садберин Хасан Мюмюн140.21%
 134. Милена Ивкова Янева230.35%
 135. Биляна Каменова Арсова130.20%
 136. Цветомира Стефанова Кулева240.37%
 137. Диляна Георгиева Крушкова160.24%
 138. Музафер Шукри Ахмед60.09%
 139. Стайко Иванов Ванчев140.21%
 140. Метин Неджатин Махмуд280.43%
 141. Маргарита Янкова Башлиева460.70%
51ВОЛЯ
разпределение на предпочитанията
1690.66%
 Без отбелязано предпочитание8047.34%
 101. Иван Стефанов Кадънков5130.18%
 102. Ангел Недялков Матушев95.33%
 103. Тодор Чанков Митрев74.14%
 104. Елис Ахмед Ариф2213.02%
52ПП ДОСТ
разпределение на предпочитанията
7723.01%1
 Без отбелязано предпочитание34044.04%
 101. Мехмед Осман Ходжа212.72%1
 102. Зюрфедин Шемсидин Али536.87%
 103. Хасан Кязим Тасим9312.05%
 104. Юмер Сабахтин Юмер10613.73%
 105. Рамадан Халил Мустафа9612.44%
 106. Гюлфинар Халил Бекир40.52%
 107. Ердинч Емин Осман91.17%
 108. Емин Нури Исмаил20.26%
 109. Мюмюн Назим Исмаил81.04%
 110. Дженк Сейфи Юсеин60.78%
 111. Мюзеин Халибрям Бекир30.39%
 112. Петър Иванов Косев50.65%
 113. Мехмед Мустафа Исмаил91.17%
 114. 00.00%
 115. Салиф Байрам Адем50.65%
 116. Фариз Ахмед Юмер00.00%
 117. Фаридин Яшар Ферад10.13%
 118. Сюлейман Хасан Мурад70.91%
 119. Адем Рамадан Салим30.39%
 120. Нурай Сами Исмаил00.00%
 121. Белин Делчев Велев00.00%
 122. Енгин Ерол Хасан10.13%
 123. Емрах Юсеин Юсеин00.00%
55Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
14 09454.86%23
 Без отбелязано предпочитание11 74983.36%
 101. Хасан Азис Исмаил2902.06%
 102. Лятиф Мехмед Расим450.32%1
 103. Ахмед Мустафа Моллахасан470.33%1
 104. Елван Бехчет Гюркаш740.53%1
 105. Байрам Юзкан Байрам520.37%1
 106. Сабиха Сабри Местан400.28%1
 107. Раиф Шабан Мустафа340.24%1
 108. Сезгин Мюмюн Бекир800.57%1
 109. Мухаррем Наим Мухаррем170.12%1
 110. Гюлтен Мюмюн Мустафа210.15%1
 111. Ниязи Аптилязим Шакир250.18%1
 112. Алтънай Мустафа Халил210.15%1
 113. Юсеин Велиайдин Ахмед310.22%1
 114. Фейме Гюндюз Хашим320.23%1
 115. Бекир Ергюн Сюлейман150.11%1
 116. Юксел Азис Халим290.21%1
 117. Ферди Исмед Мурад490.35%1
 118. Ахмед Шакир Хасан510.36%1
 119. Мустафа Фахри Ахмед190.13%1
 120. Мюмюнали Мустафа Халил790.56%1
 121. Сейдали Сюлейман Сейдали230.16%1
 122. Гюнай Халит Ниязи190.13%1
 123. Мюрсел Мюмюн Халил710.50%1
 124. Ахмед Дургуд Ахмед610.43%1
 125. Юзкан Юзджан Али1200.85%
 126. Миглена Веселинова Топалова1421.01%
 127. Фердане Рафет Али90.06%
 128. Йозкан Осман Камбер560.40%
 129. Кадир Сабахтинов Мустафов620.44%
 130. Ахмед Ремзи Мустафа130.09%
 131. Мехмед Метин Мюмюн330.23%
 132. Лейла Идриз Ариф180.13%
 133. Ерол Емин Мюмюн130.09%
 134. Емин Юксел Халил190.13%
 135. Ергюн Неджиб Неджиб3262.31%
 136. Айкъз Ремзи Кямил90.06%
 137. Рафие Юсеин Юмер40.03%
 138. Гюркан Исмаил Алиосман1421.01%
 139. Алие Ибрахим Ибрахим240.17%
 140. Мехмед Билял Билял230.16%
 141. Мария Димитрова Певецова1070.76%
56БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
2 90711.32%5
 Без отбелязано предпочитание1 05136.15%
 101. Милко Петров Багдасаров2809.63%1
 102. Георги Тончев Кючуков792.72%1
 103. Марияна Делчева Ликова963.30%1
 104. Теодора Янчева Каракостова1254.30%1
 105. Есен Ясенова Устренска1454.99%
 106. Милен Арсениев Филипов260.89%
 107. Станимир Делчев Сталев1153.96%
 108. Николай Маринов Николов732.51%
 109. Галина Атанасова Тодорова1344.61%
 110. Петър Тодоров Петров471.62%
 111. Гроздан Иванов Грозев762.61%
 112. Траян Йорданов Бабунски210.72%
 113. Назми Садула Мюмюн1615.54%
 114. Даниел Точев Делчев36912.69%1
 115. Маргарита Асенова Демирева250.86%
 116. Николина Димова Стоянова160.55%
 117. Ана Митрева Делчева-Ташкова140.48%
 118. Садифе Хакиф Мюмюн210.72%
 119. Ангел Георгиев Карабашев80.28%
 120. Селяйтин Бейсим Сюлейман20.07%
 121. Садифе Хасан Али160.55%
 122. Гюлбеяз Мустафа Мехмед70.24%
64ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
разпределение на предпочитанията
1530.60%
 Без отбелязано предпочитание5535.95%
 101. Иван Тонев Коларов2717.65%
 102. Васил Димитров Байданов95.88%
 103. Марияна Георгиева Димитрова2214.38%
 104. Сание Садула Риза21.31%
 105. Васил Николов Василев2214.38%
 106. Ради Тодоров Радев42.61%
 107. Янко Кирилов Илиев63.92%
 108. Дора Миткова Христова63.92%
66„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
разпределение на предпочитанията
7402.88%1
 Без отбелязано предпочитание18224.59%
 101. Радослав Иванов Милев17223.24%1
 102. Анита Славчева Коруйкова212.84%
 103. Стоян Георгиев Стоянов608.11%
 104. Емилия Александрова Георгиева466.22%
 105. Агоп Киркор Узунбохосян375.00%
 106. Георги Ставров Ставров364.86%
 107. Елена Ташева Шукерска679.05%
 108. 00.00%
 109. Асен Иванов Крачунов141.89%
 110. Милена Атанасова Кърмаджиева20.27%
 111. Красимир Георгиев Димитров172.30%
 112. Динко Иванов Дяков486.49%
 113. Бисер Канев Кехайов385.14%
-Не подкрепям никого
653

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Прилепци

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Севгинар Осман Мехмед
Движение за права и свободи – ДПС
15583.33%
-Не подкрепям никого
3116.67%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Резбарци

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Радостин Борисов Алчев
ПП ГЕРБ
17744.14%
55Златко Соколов Чиев
Движение за права и свободи – ДПС
21653.87%
-Не подкрепям никого
82.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Петлино

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Берхан Емин Юсеин
ПП ГЕРБ
3521.21%
55Ахмед Махмуд Исмаил
Движение за права и свободи – ДПС
13078.79%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Опълченско

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
52Енгин Ерол Хасан
ПП ДОСТ
194.73%
55Басрие Юмер Хайрула
Движение за права и свободи – ДПС
36691.04%
-Не подкрепям никого
174.23%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Айрово

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Събчо Ясенов Кючуков
ПП ГЕРБ
16344.29%
55Бахтияр Шабан Мустафа
Движение за права и свободи – ДПС
19954.08%
-Не подкрепям никого
61.63%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Островица

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Юксел Ариф Салиф
Движение за права и свободи – ДПС
14497.96%
-Не подкрепям никого
32.04%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Глухар

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
52Емин Мустафа Исмаил
ПП ДОСТ
8820.18%
55Еркан Юсеин Юсеин
Движение за права и свободи – ДПС
33677.06%
-Не подкрепям никого
122.75%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Македонци

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Себахтин Али Ариф
Движение за права и свободи – ДПС
6395.45%
-Не подкрепям никого
34.55%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Воловарци

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Мюнюр Бейсим Мюмюн
Движение за права и свободи – ДПС
5594.83%
-Не подкрепям никого
35.17%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Седловина

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Садберин Хасан Мюмюн
ПП ГЕРБ
5737.01%
52Али Апти Джебир
ПП ДОСТ
74.55%
55Шерифе Хасан Мехмед
Движение за права и свободи – ДПС
8957.79%
-Не подкрепям никого
10.65%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сипей

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Сейхан Мехмед Апти
Движение за права и свободи – ДПС
20581.35%
56САДИФЕ ХАСАН АЛИ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
2610.32%
-Не подкрепям никого
218.33%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Повет

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Шабан Сабахтин Мюмюн
Движение за права и свободи – ДПС
5192.73%
-Не подкрепям никого
47.27%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Пепелище

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Шенол Шериф Ахмед
Движение за права и свободи – ДПС
15491.67%
-Не подкрепям никого
148.33%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Солище

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Якуб Юмер Местан
Движение за права и свободи – ДПС
13288.00%
-Не подкрепям никого
1812.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Рани лист

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Наим Емин Емин
ПП ГЕРБ
288.62%
55Мердие Ибрям Ахмед
Движение за права и свободи – ДПС
29189.54%
-Не подкрепям никого
61.85%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Болярци

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Хафизе Халил Рамадан
ПП ГЕРБ
2223.91%
55Хабил Хълми Хабил
Движение за права и свободи – ДПС
7076.09%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Крайно село

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Фериде Рамадан Михайлова
Движение за права и свободи – ДПС
10891.53%
-Не подкрепям никого
108.47%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Енчец

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Синан Хюсню Бейсим
ПП ГЕРБ
4625.00%
55Юксел Якуб Бекир
Движение за права и свободи – ДПС
11763.59%
56ГЮЛБЕЯЗ МУСТАФА МЕХМЕД
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
147.61%
-Не подкрепям никого
73.80%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Чилик

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Илхан Нешад Емин
ПП ГЕРБ
6036.36%
55Селяхтин Сейдахмед Ибрям
Движение за права и свободи – ДПС
10463.03%
-Не подкрепям никого
10.61%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Калинка

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Ахмед Шабан Мехмед
Движение за права и свободи – ДПС
9293.88%
-Не подкрепям никого
66.12%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Царевец

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Месуд Мехмед Бекир
Движение за права и свободи – ДПС
11991.54%
56СЕЛЯЙТИН БЕЙСИМ СЮЛЕЙМАН
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
107.69%
-Не подкрепям никого
10.77%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Костино

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Билгин Ниязи Сабит
ПП ГЕРБ
5933.91%
55Гюлбахар Дурмуш Бекир
Движение за права и свободи – ДПС
11364.94%
-Не подкрепям никого
21.15%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Скална глава

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Айхан Нури Али
ПП ГЕРБ
3940.63%
55Али Исмаил Али
Движение за права и свободи – ДПС
5759.38%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дъждовница

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Гюлхаят Ариф Керим
Движение за права и свободи – ДПС
9295.83%
-Не подкрепям никого
44.17%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Пеньово

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Бахри Нури Дурмуш
Движение за права и свободи – ДПС
8593.41%
-Не подкрепям никого
66.59%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Стремци

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Адем Басри Мурад
ПП ГЕРБ
7119.89%
55Кямил Хасан Кямил
Движение за права и свободи – ДПС
27877.87%
-Не подкрепям никого
82.24%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Соколяне

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
52Сабахтин Юмер Реджеб
ПП ДОСТ
7141.76%
55Селятин Мурад Селятин
Движение за права и свободи – ДПС
9757.06%
-Не подкрепям никого
21.18%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Три могили

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Реджеб Хюсни Хабил
ПП ГЕРБ
2715.61%
55Медиха Ниязи Акиф
Движение за права и свободи – ДПС
14483.24%
-Не подкрепям никого
21.16%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ястреб

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Калбие Азис Шабан
ПП ГЕРБ
7533.04%
52Фаридин Яшар Ферад
ПП ДОСТ
83.52%
55Мустафа Хабил Джафер
Движение за права и свободи – ДПС
13258.15%
-Не подкрепям никого
125.29%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Люляково

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Ерол Хайрула Бехрул
Движение за права и свободи – ДПС
13891.39%
-Не подкрепям никого
138.61%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Горна крепост

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Шазие Орхан Шабан
ПП ГЕРБ
4425.58%
55Тунджай Мюмюн Шабан
Движение за права и свободи – ДПС
12773.84%
-Не подкрепям никого
10.58%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бели пласт

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
52Тасим Билял Осман
ПП ДОСТ
8536.96%
55Ерай Ракъб Мюмюн
Движение за права и свободи – ДПС
14261.74%
-Не подкрепям никого
31.30%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Мост

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Халибрям Юсеин Руфад
ПП ГЕРБ
449.00%
52Мехмед Ахмед Махмуд
ПП ДОСТ
112.25%
55Билял Митат Яхяоглу
Движение за права и свободи – ДПС
42987.73%
-Не подкрепям никого
51.02%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Черешица

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
52Гюлфинар Халил Бекир
ПП ДОСТ
2413.48%
55Нурсел Али Ариф
Движение за права и свободи – ДПС
15486.52%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Звиница

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Ниязи Назим Вели
Движение за права и свободи – ДПС
23687.08%
-Не подкрепям никого
3512.92%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бащино

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Тахир Апти Салим
Движение за права и свободи – ДПС
126100.00%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Перперек

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Халил Халим Бекир
Движение за права и свободи – ДПС
283100.00%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Калоянци

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Бахтишан Осман Мехмедали
ПП ГЕРБ
9139.06%
55Лютфи Юзеир Юсмен
Движение за права и свободи – ДПС
13859.23%
-Не подкрепям никого
41.72%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Чифлик

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Нефиде Иса Али
Движение за права и свободи – ДПС
17894.18%
-Не подкрепям никого
115.82%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Висока поляна

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Наил Юмер Адем
Движение за права и свободи – ДПС
18194.27%
-Не подкрепям никого
115.73%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Мургово

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Музафер Шукри Ахмед
ПП ГЕРБ
145.76%
55Сейхан Себахтин Назиф
Движение за права и свободи – ДПС
22693.00%
-Не подкрепям никого
31.23%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Миладиново

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Фехим Халил Мустафа
Движение за права и свободи – ДПС
201100.00%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Конево

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Хасан Шевкет Мустафа
Движение за права и свободи – ДПС
12799.22%
-Не подкрепям никого
10.78%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Широко поле

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Алириза Халил Риза
ПП ГЕРБ
9120.40%
55Шукри Мехмед Исмаил
Движение за права и свободи – ДПС
35278.92%
-Не подкрепям никого
30.67%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Звезделина

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Селиме Сюлейман Али
Движение за права и свободи – ДПС
22699.56%
-Не подкрепям никого
10.44%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Скалище

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
52Мюзеин Халибрям Бекир
ПП ДОСТ
3720.67%
55Сали Рамадан Рамадан
Движение за права и свободи – ДПС
13977.65%
-Не подкрепям никого
31.68%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Орешница

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Дурмушали Юсуф Мехмедали
Движение за права и свободи – ДПС
7389.02%
-Не подкрепям никого
910.98%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Звезден

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Сабрие Ахмед Мюмюн
Движение за права и свободи – ДПС
7492.50%
-Не подкрепям никого
67.50%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Жинзифово

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Ембие Касим Мустафа
Движение за права и свободи – ДПС
24595.70%
-Не подкрепям никого
114.30%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бойно

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Айдън Меджит Керим
Движение за права и свободи – ДПС
17098.84%
-Не подкрепям никого
21.16%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Велешани

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Рамадан Сейфитин Махмуд
Движение за права и свободи – ДПС
4238.89%
67Севим Сали Салиф
Инициативен комитет
6661.11%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Кобиляне

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Ерхан Мюмюн Изет
Движение за права и свободи – ДПС
16290.50%
-Не подкрепям никого
179.50%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Мъдрец

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Гюлтен Фикретова Ахмед
ПП ГЕРБ
1715.04%
55Юмер Изетин Халил
Движение за права и свободи – ДПС
9684.96%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Кьосево

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Шабан Юмер Нуридин
ПП ГЕРБ
5836.25%
55Нурхан Нури Юмер
Движение за права и свободи – ДПС
9760.63%
-Не подкрепям никого
53.13%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Зелениково

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Ремзие Сали Шериф
Движение за права и свободи – ДПС
12889.51%
-Не подкрепям никого
1510.49%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бленика

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Хавуш Сабри Емин
Движение за права и свободи – ДПС
8392.22%
-Не подкрепям никого
77.78%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Вишеград

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Ръзван Зекрие Назиф
ПП ГЕРБ
5326.90%
55Осман Халил Ахмед
Движение за права и свободи – ДПС
14171.57%
-Не подкрепям никого
31.52%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Невестино

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Севгюл Хасан Мюмюн
Движение за права и свободи – ДПС
5993.65%
-Не подкрепям никого
46.35%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дъждино

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Айсер Мустафа Хасан
ПП ГЕРБ
2813.79%
55Дургут Дурали Ахмед
Движение за права и свободи – ДПС
17284.73%
-Не подкрепям никого
31.48%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Панчево

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Йълмаз Иляз Хасан
Движение за права и свободи – ДПС
13094.89%
-Не подкрепям никого
75.11%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Зимзелен

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Белгин Наим Мехмед
Движение за права и свободи – ДПС
4984.48%
-Не подкрепям никого
915.52%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Иванци

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Севджан Емин Юсеин
Движение за права и свободи – ДПС
7991.86%
-Не подкрепям никого
78.14%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Срединка

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Селятин Сейдахмед Ахмед
Движение за права и свободи – ДПС
12095.24%
-Не подкрепям никого
64.76%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Брош

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Ажда Хасан Бекир
Движение за права и свободи – ДПС
11495.80%
-Не подкрепям никого
54.20%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Охлювец

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Нурай Реджеб Юнуз
Движение за права и свободи – ДПС
121100.00%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Стремово

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Юмер Юзджан Сали
Движение за права и свободи – ДПС
115100.00%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Черна скала

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Серхан Мехмед Ферад
Движение за права и свободи – ДПС
6686.84%
-Не подкрепям никого
1013.16%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Протокол на ОИК за Кмет на община КърджалиПротокол на ОИК за Общински съвет на община КърджалиПротокол на ОИК за Кмет на кметство ПрилепциПротокол на ОИК за Кмет на кметство РезбарциПротокол на ОИК за Кмет на кметство ПетлиноПротокол на ОИК за Кмет на кметство ОпълченскоПротокол на ОИК за Кмет на кметство АйровоПротокол на ОИК за Кмет на кметство ОстровицаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ГлухарПротокол на ОИК за Кмет на кметство МакедонциПротокол на ОИК за Кмет на кметство ВоловарциПротокол на ОИК за Кмет на кметство СедловинаПротокол на ОИК за Кмет на кметство СипейПротокол на ОИК за Кмет на кметство ПоветПротокол на ОИК за Кмет на кметство ПепелищеПротокол на ОИК за Кмет на кметство СолищеПротокол на ОИК за Кмет на кметство Рани листПротокол на ОИК за Кмет на кметство БолярциПротокол на ОИК за Кмет на кметство Крайно селоПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЕнчецПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЧиликПротокол на ОИК за Кмет на кметство КалинкаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЦаревецПротокол на ОИК за Кмет на кметство КостиноПротокол на ОИК за Кмет на кметство Скална главаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ДъждовницаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ПеньовоПротокол на ОИК за Кмет на кметство СтремциПротокол на ОИК за Кмет на кметство СоколянеПротокол на ОИК за Кмет на кметство Три могилиПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЯстребПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЛюляковоПротокол на ОИК за Кмет на кметство Горна крепостПротокол на ОИК за Кмет на кметство Бели пластПротокол на ОИК за Кмет на кметство МостПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЧерешицаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЗвиницаПротокол на ОИК за Кмет на кметство БащиноПротокол на ОИК за Кмет на кметство ПерперекПротокол на ОИК за Кмет на кметство КалоянциПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЧифликПротокол на ОИК за Кмет на кметство Висока полянаПротокол на ОИК за Кмет на кметство МурговоПротокол на ОИК за Кмет на кметство МиладиновоПротокол на ОИК за Кмет на кметство КоневоПротокол на ОИК за Кмет на кметство Широко полеПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЗвезделинаПротокол на ОИК за Кмет на кметство СкалищеПротокол на ОИК за Кмет на кметство ОрешницаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЗвезденПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЖинзифовоПротокол на ОИК за Кмет на кметство БойноПротокол на ОИК за Кмет на кметство ВелешаниПротокол на ОИК за Кмет на кметство КобилянеПротокол на ОИК за Кмет на кметство МъдрецПротокол на ОИК за Кмет на кметство КьосевоПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЗелениковоПротокол на ОИК за Кмет на кметство БленикаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ВишеградПротокол на ОИК за Кмет на кметство НевестиноПротокол на ОИК за Кмет на кметство ДъждиноПротокол на ОИК за Кмет на кметство ПанчевоПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЗимзеленПротокол на ОИК за Кмет на кметство ИванциПротокол на ОИК за Кмет на кметство СрединкаПротокол на ОИК за Кмет на кметство БрошПротокол на ОИК за Кмет на кметство ОхлювецПротокол на ОИК за Кмет на кметство СтремовоПротокол на ОИК за Кмет на кметство Черна скала

община Кърджали

гр.Кърджали

091600001 091600002 091600003 091600004 091600005 091600006 091600007 091600008 091600009 091600010 091600011 091600012 091600013 091600014 091600015 091600016 091600017 091600018 091600019 091600020 091600021 091600022 091600023 091600024 091600025 091600026 091600027 091600028 091600029 091600030 091600031 091600032 091600033 091600034 091600035 091600036 091600037 091600038 091600039 091600040 091600041 091600042 091600043 091600044 091600045 091600046 091600047 091600048 091600049 091600050 091600051 091600052 091600053 091600054 091600055 091600056 091600057 091600058 091600059 091600060 091600061 091600062 091600135 091600136 091600137 091600157 091600158 091600159

с.Багра

091600153

с.Бащино

091600101

с.Бели пласт

091600096

с.Бленика

091600125

с.Бойно

091600118 091600151

с.Болярци

091600078

с.Брош

091600145

с.Велешани

091600119

с.Висока поляна

091600106

с.Вишеград

091600126

с.Воловарци

091600071

с.Глухар

091600069 091600129

с.Голяма бара

091600085

с.Горна крепост

091600095 091600154

с.Долище

091600156

с.Дъждовница

091600088

с.Енчец

091600080 091600124 091600144

с.Жинзифово

091600117

с.Звезделина

091600113

с.Звезден

091600116 091600150

с.Звиница

091600099

с.Калинка

091600082

с.Калоянци

091600104 091600148

с.Кобиляне

091600120

с.Кокиче

091600103

с.Конево

091600110

с.Костино

091600084 091600143 091600160

с.Крайно село

091600079

с.Крин

091600100

с.Кьосево

091600122

с.Люляково

091600094

с.Македонци

091600070 091600138

с.Миладиново

091600108

с.Мост

091600097 091600132 091600155 091600161

с.Мургово

091600107

с.Мъдрец

091600121

с.Невестино

091600134

с.Ненково

091600087

с.Опълченско

091600066 091600067 091600127 091600128

с.Орешница

091600115

с.Островица

091600068

с.Охлювец

091600146

с.Пеньово

091600089

с.Пепелище

091600075

с.Перперек

091600102

с.Петлино

091600065

с.Повет

091600074 091600140 091600141

с.Прилепци

091600063

с.Пъдарци

091600123

с.Рани лист

091600077 091600130 091600162

с.Резбарци

091600064

с.Рудина

091600109

с.Седловина

091600072

с.Сипей

091600073 091600139

с.Скалище

091600114

с.Скална глава

091600086

с.Соколяне

091600091

с.Солище

091600076 091600142 091600149

с.Страхил войвода

091600111

с.Стремци

091600090 091600131

с.Три могили

091600092 091600147

с.Царевец

091600083

с.Черешица

091600098

с.Чилик

091600081 091600152

с.Чифлик

091600105

с.Широко поле

091600112 091600133

с.Ястреб

091600093

изтегли