Общински съветници

Сума от всички действителни гласове за 0916. Кърджали: 25689
Брой мандати за общински съветници: 41
Общинска избирателна квота: 627

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 41

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 25061
Квота на Хеър: 611.2439

Партия42343515255566466
Vi123
0.48%
183
0.71%
6548
25.49%
169
0.66%
772
3.01%
14094
54.86%
2907
11.32%
153
0.60%
740
2.88%
mi--10.71258-1.26323.05794.75588-1.21065
pi--10-1234-1
ri--0.71258-0.2630.05790.75588-0.21065
Доп. манд.--1-001-0
Общо манд.--11-1235-1


Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
43. ПП ГЕРБ101. Никола Светозаров Чанев298145.53%
52. ПП ДОСТ101. Мехмед Осман Ходжа36146.76%
52. ПП ДОСТ104. Юмер Сабахтин Юмер10613.73%
52. ПП ДОСТ105. Рамадан Халил Мустафа9612.44%
52. ПП ДОСТ103. Хасан Кязим Тасим9312.05%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101. Милко Петров Багдасаров133145.79%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ114. Даниел Точев Делчев36912.69%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)101. Радослав Иванов Милев35447.84%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)107. Елена Ташева Шукерска679.05%
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)103. Стоян Георгиев Стоянов608.11%

Персонифициране на мандати:
Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
43. ПП ГЕРБ101Никола Светозаров Чанев*А45.53%
43. ПП ГЕРБ102Огнян Колев Иванов*Б
43. ПП ГЕРБ103Гроздан Делчев Колев*Б
43. ПП ГЕРБ104Наим Рамис Наим*Б
43. ПП ГЕРБ105Руслан Демирев Терзиев*Б
43. ПП ГЕРБ106Спас Тянков Пасев*Б
43. ПП ГЕРБ107Лидия Димитрова Асенова*Б
43. ПП ГЕРБ108Милчо Любомиров Енчев*Б
43. ПП ГЕРБ109Цветелин Иванов Гавазов*Б
43. ПП ГЕРБ110Йорданка Иванова Гочева*Б
43. ПП ГЕРБ111Камелия Павлова Василева*Б
52. ПП ДОСТ101Мехмед Осман Ходжа*А46.76%
55. Движение за права и свободи – ДПС102Лятиф Мехмед Расим*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС103Ахмед Мустафа Моллахасан*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС104Елван Бехчет Гюркаш*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС105Байрам Юзкан Байрам*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС106Сабиха Сабри Местан*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС107Раиф Шабан Мустафа*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС108Сезгин Мюмюн Бекир*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС109Мухаррем Наим Мухаррем*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС110Гюлтен Мюмюн Мустафа*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС111Ниязи Аптилязим Шакир*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС112Алтънай Мустафа Халил*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС113Юсеин Велиайдин Ахмед*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС114Фейме Гюндюз Хашим*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС115Бекир Ергюн Сюлейман*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС116Юксел Азис Халим*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС117Ферди Исмед Мурад*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС118Ахмед Шакир Хасан*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС119Мустафа Фахри Ахмед*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС120Мюмюнали Мустафа Халил*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС121Сейдали Сюлейман Сейдали*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС122Гюнай Халит Ниязи*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС123Мюрсел Мюмюн Халил*Б
55. Движение за права и свободи – ДПС124Ахмед Дургуд Ахмед*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ101Милко Петров Багдасаров*А45.79%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ114Даниел Точев Делчев*А12.69%
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ102Георги Тончев Кючуков*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ103Марияна Делчева Ликова*Б
56. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ104Теодора Янчева Каракостова*Б
66. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)101Радослав Иванов Милев*А47.84%