Резултати от гласуването в машинно четим вид

Централната избирателна комисия със съдействието на Информационно обслужване АД в качеството на избран изпълнител на компютърната обработка на резултатите от изборите за Членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., в съответствие с Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информация в обществения сектор и като взеха предвид Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, адресат на което са държавите–членки на съюза в съответствие с Договорите за присъединяване, предоставят на интернет страницата си www.cik.bg пълните данни от актуализираната база данни, приета с решение на ЦИК № 562-ЕП/28.05.2014 г. в машинночетим формат заедно с метаданните им във формат, гарантиращ оперативна съвместимост – структури са в comma-separated values (CSV) формат.

Данните включват описание на структурата и информация за местоположението на секционните избирателни комисии според Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), по които могат да се извършват релации с други информационни масиви от отворени данни.

Съгласно предложението за изменение на чл. 2 „Определения от Директива 2003/98/ЕО „машинночетим” означава, че цифровите документи са достатъчно структурирани, за да могат компютърни приложни програми да идентифицират надеждно отделни данни и тяхната вътрешна структура“.

Публикуване на данни в машиннообработваем формат от проведени избори, резултатите от които са обработени от Информационно обслужване, е установена практика през годините между избрания преброител и ЦИК.

Резултатите от гласуването от изборите за Членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в машинно четим вид можете да изтеглите от тук.

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София град София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол