Резултати от местен референдум в община Стара Загора, област Стара Загора / 18.06.2017

Въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“ по реда на закона за общинската собственост и ЗУТ, при граници: от изток - бул. „Хан Тервел“, от запад - ул. „Иван Вазов“, от север - алеята към предприетяие „Труд“ и от юг - ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“

Отговор Гласове %
Брой действителни бюлетини с отговор "Да"1898485.37%
Брой действителни бюлетини с отговор "Не"313014.08%
Брой недействителни бюлетини1230.55%

Числови данни ОИК Числови данни СИК Сканирани протоколи