ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

от произвеждане на МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ
на 18.06.2017 г.

община Стара Загора

област СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на поставените на референдума въпроси 1


A. Брой на секционните избирателни комисии 204
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи 204
1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък
(сумата от числата по т.1 от протоколите на СИК)
143839
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък
(сумата от числата по т.2 от протоколите на СИК)
22240
3. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване пликове
(сумата от числата по т.3 от протоколите на СИК)
22240
4. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване бюлетини
(сумата от числата по т.4 от протоколите на СИК)
22237

5. Резултати от гласуването

Въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“ по реда на закона за общинската собственост и ЗУТ, при граници: от изток - бул. „Хан Тервел“, от запад - ул. „Иван Вазов“, от север - алеята към предприетяие „Труд“ и от юг - ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“
а) Брой действителни бюлетини с отговор "Да" 18984
б) Брой действителни бюлетини с отговор "Не" 3130
в) Брой недействителни бюлетини (намерени в кутията бюлетини без плик; бюлетини не по образец; бюлетини зачертани изцяло; бюлетини, в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на въпроса; бюлетини, в които има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; бюлетини, в които не може да се определи еднозначно посочения вот) 123