Резултати от Местен референдум 05.10.2014, община Радомир

Разпределение на гласовете
  Гласове Разпределение
Брой на действителните бюлетини с отговор "Да" 6 770 89.716%
Брой на действителните бюлетини с отговор "Не" 704 9.329%
Брой на недействителните бюлетини 72 0.954%
Брой на избирателите, участвали в произведените на 23.10.2011г. избори за общински съветници в Община Радомир 10 137  

Числови данни ОИК Числови данни СИК