ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


за произвеждане на местен референдум
на 5 октомври 2014 г.

община Радомир
област Перник
район № 14

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

A. Брой на секционните избирателни комисии:51
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи:51
В. Брой на гласувалите гласоподаватели в последните избори за общински съветници:10137
1. Брой на гласоподавателите според списъка за гласуване:18279
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в списъка за гласуване:7569
3. Брой на гласувалите гласоподатели според намерените в кутията за гласуване пликове:7569
4. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина:2
5. Брой бюлетини намерени без плик:0
6. Резултати от гласуването по поставените въпроси
6а. Брой на действителните бюлетини с отговор "Да":6770
6б. Брой на действителните бюлетини с отговор "Не":704
6в. Брой на недействителните бюлетини:72
6г. Брой на пликовете в които освен бюлетина има и друг предмет:0
6д. Брой на бюлетините, върху които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци:12
6е. Брой на бюлетините, върху които вотът на избирателите не е отразен със знак X и V с химикал, пишещ със син цвят9