Списък на СИК в район Кърджали

гр.Ардино

0200001 0200002 0200003 0200004

с.Ахрянско

0200006

с.Башево

0200007

с.Богатино

0200008

с.Боровица

0200009

с.Брезен

0200010

с.Бял извор

0200011

с.Голобрад

0200012

с.Горно Прахово

0200013 0200014

с.Гърбище

0200015

с.Бял извор

0200016

с.Долно Прахово

0200017

с.Чернигово

0200018

с.Бял извор

0200019

с.Еньовче

0200020

с.Жълтуша

0200021

с.Китница

0200022

с.Кроячево

0200023

с.Бял извор

0200024

с.Ленище

0200025

с.Любино

0200026

с.Бистроглед

0200027

с.Млечино

0200028

с.Падина

0200029

с.Правдолюб

0200030

с.Русалско

0200031

с.Светулка

0200032

с.Седларци

0200033

с.Синчец

0200034

с.Бял извор

0200035

с.Стояново

0200036

с.Сухово

0200037

с.Главник

0200038

с.Търносливка

0200039

с.Хромица

0200040

с.Чубрика

0200041

с.Ябълковец

0200042

гр.Ардино

0200043

гр.Джебел

0800001 0800002 0800003 0800004 0800005

с.Телчарка

0800006

с.Казаците

0800007

с.Чакалци

0800008

с.Слънчоглед

0800009

с.Плазище

0800010

с.Софийци

0800011

с.Поточе

0800012

с.Воденичарско

0800013

с.Рогозче

0800014

с.Мрежичко

0800015

с.Великденче

0800016

с.Полянец

0800017

с.Душинково

0800018

с.Ридино

0800019

с.Козица

0800020

с.Устрен

0800021

с.Ямино

0800022

с.Мишевско

0800023

с.Купците

0800024

с.Църквица

0800025

с.Търновци

0800026

с.Щерна

0800027

с.Жълтика

0800028

с.Контил

0800029

с.Припек

0800030

с.Лебед

0800031

с.Генерал Гешево

0800032

с.Желъдово

0800033

с.Добринци

0800034

с.Вълкович

0800035

с.Черешка

0800036

с.Папрат

0800037

с.Тютюнче

0800038

с.Кирково

1400001

с.Горно Кирково

1400002

с.Шумнатица

1400003

с.Априлци

1400004

с.Лозенградци

1400005

с.Завоя

1400006

с.Дружинци

1400007

с.Средско

1400008

с.Крилатица

1400009

с.Домище

1400010

с.Чакаларово

1400011 1400012

с.Кремен

1400013

с.Джерово

1400014

с.Яковица

1400015

с.Долно Къпиново

1400016

с.Горно Къпиново

1400017

с.Бенковски

1400018 1400019 1400020

с.Китна

1400021 1400022

с.Растник

1400023

с.Медевци

1400024

с.Чичево

1400025

с.Мъглене

1400026

с.Загорски

1400027

с.Бенковски

1400028

с.Добромирци

1400029 1400030

с.Пресека

1400031

с.Каялоба

1400032

с.Горски извор

1400033

с.Дрангово

1400034 1400035

с.Стоманци

1400036

с.Старово

1400037

с.Самодива

1400038

с.Кърчовско

1400039

с.Хаджийско

1400040

с.Фотиново

1400041 1400042

с.Върбен

1400043

с.Дюлица

1400044

с.Шопци

1400045

с.Първица

1400046

с.Островец

1400047

с.Подкова

1400048

с.Старейшино

1400049

с.Метличка

1400050

с.Малкоч

1400051

с.Самокитка

1400052

с.Пловка

1400053

с.Гривяк

1400054

с.Делвино

1400055

с.Чорбаджийско

1400056 1400057 1400058

с.Вълчанка

1400059

с.Чорбаджийско

1400060

с.Орлица

1400061

с.Стрижба

1400062

с.Кукуряк

1400063

с.Кран

1400064

с.Тихомир

1400065 1400066

с.Горски извор

1400067

гр.Крумовград

1500001 1500002 1500003 1500004 1500005 1500006

с.Звънарка

1500007

с.Сърнак

1500008

с.Горна кула

1500009

с.Златолист

1500010

с.Вранско

1500011

с.Овчари

1500012

с.Скалак

1500013

с.Полковник Желязово

1500014

с.Ковил

1500015

с.Бараци

1500016

с.Джанка

1500017

с.Долна кула

1500018 1500019

с.Луличка

1500020

с.Токачка

1500021

с.Пашинци

1500022

с.Лещарка

1500023

с.Тополка

1500024

с.Гривка

1500025

с.Бук

1500026

с.Голяма Чинка

1500027

с.Малка Чинка

1500028

с.Метлика

1500029

с.Кандилка

1500030

с.Рибино

1500031

с.Самовила

1500032

с.Гулийка

1500033

с.Пелин

1500034

с.Сливарка

1500035

с.Рогач

1500036

с.Дъждовник

1500037

с.Багрилци

1500038

с.Чернооки

1500039

с.Чал

1500040

с.Перуника

1500041

с.Подрумче

1500042

с.Странджево

1500043

с.Бряговец

1500044

с.Котлари

1500045

с.Падало

1500046

с.Поточница

1500047

с.Студен кладенец

1500048

с.Морянци

1500049

с.Красино

1500050

с.Стари чал

1500051

с.Голямо Каменяне

1500052

с.Гулия

1500053

с.Малко Каменяне

1500054

с.Къклица

1500055

с.Храстово

1500056

с.Аврен

1500057

с.Девесилово

1500058

с.Малък Девесил

1500059

с.Голям Девесил

1500060

с.Девесилица

1500061

с.Лимец

1500062

с.Егрек

1500063

с.Черничево

1500064

с.Синигер

1500065

с.Благун

1500066

с.Тинтява

1500067

с.Горни Юруци

1500068

с.Звънарка

1500069

с.Орех

1500070

гр.Кърджали

1600001 1600002 1600003 1600004 1600005 1600006 1600007 1600008 1600009 1600010 1600011 1600012 1600013 1600014 1600015 1600016 1600017 1600018 1600019 1600020 1600021 1600022 1600023 1600024 1600025 1600026 1600027 1600028 1600029 1600030 1600031 1600032 1600033 1600034 1600035 1600036 1600037 1600038 1600039 1600040 1600041 1600042 1600043 1600044 1600045 1600046 1600047 1600048 1600049 1600050 1600051 1600052 1600053 1600054 1600055 1600056 1600057 1600058 1600059 1600060 1600061 1600062

с.Прилепци

1600063

с.Резбарци

1600064

с.Петлино

1600065

с.Опълченско

1600066 1600067

с.Островица

1600068

с.Глухар

1600069

с.Македонци

1600070

с.Воловарци

1600071

с.Седловина

1600072

с.Сипей

1600073

с.Повет

1600074

с.Пепелище

1600075

с.Солище

1600076

с.Рани лист

1600077

с.Болярци

1600078

с.Крайно село

1600079

с.Енчец

1600080

с.Чилик

1600081

с.Калинка

1600082

с.Царевец

1600083

с.Костино

1600084

с.Голяма бара

1600085

с.Скална глава

1600086

с.Ненково

1600087

с.Дъждовница

1600088

с.Пеньово

1600089

с.Стремци

1600090

с.Соколяне

1600091

с.Три могили

1600092

с.Ястреб

1600093

с.Люляково

1600094

с.Горна крепост

1600095

с.Бели пласт

1600096

с.Мост

1600097

с.Черешица

1600098

с.Звиница

1600099

с.Крин

1600100

с.Бащино

1600101

с.Перперек

1600102

с.Кокиче

1600103

с.Калоянци

1600104

с.Чифлик

1600105

с.Висока поляна

1600106

с.Мургово

1600107

с.Миладиново

1600108

с.Рудина

1600109

с.Конево

1600110

с.Страхил войвода

1600111

с.Широко поле

1600112

с.Звезделина

1600113

с.Скалище

1600114

с.Орешница

1600115

с.Звезден

1600116

с.Жинзифово

1600117

с.Бойно

1600118

с.Велешани

1600119

с.Кобиляне

1600120

с.Мъдрец

1600121

с.Кьосево

1600122

с.Пъдарци

1600123

с.Енчец

1600124

с.Бленика

1600125

с.Вишеград

1600126

с.Опълченско

1600127 1600128

с.Глухар

1600129

с.Рани лист

1600130

с.Стремци

1600131

с.Мост

1600132

с.Широко поле

1600133

с.Невестино

1600134

гр.Кърджали

1600135 1600136 1600137

с.Костино

1600138

гр.Момчилград

2100001 2100002 2100003 2100004 2100005 2100006 2100007 2100008 2100009 2100010 2100011 2100012

с.Груево

2100013 2100014

с.Летовник

2100015

с.Балабаново

2100016

с.Върхари

2100017

с.Седлари

2100018

с.Садовица

2100019

с.Загорско

2100020

с.Птичар

2100021

с.Каменец

2100022

с.Горско Дюлево

2100023

с.Багрянка

2100024

с.Прогрес

2100025

с.Чуково

2100026

с.Врело

2100027

с.Плешинци

2100028

с.Соколино

2100029

с.Пиявец

2100030

с.Сенце

2100031

с.Друмче

2100032

с.Джелепско

2100033

с.Звездел

2100034

с.Ауста

2100035

с.Пазарци

2100036

с.Карамфил

2100037

с.Лале

2100038

с.Кос

2100039

с.Конче

2100040

с.Кременец

2100041

с.Биволяне

2100042

с.Синделци

2100043

с.Седефче

2100044

с.Чайка

2100045

с.Неофит Бозвелиево

2100046

с.Нановица

2100047

с.Девинци

2100048

с.Постник

2100049

с.Гургулица

2100050

с.Равен

2100051

с.Чобанка

2100052

с.Татул

2100053

с.Биволяне

2100054

с.Пряпорец

3500001

с.Нови пазар

3500002

с.Железник

3500003

с.Божурци

3500004

с.Драганово

3500005

с.Патица

3500006

с.Свободиново

3500007

с.Стражница

3500008

с.Житница

3500009

с.Водач

3500010

с.Бели вир

3500011

с.Дядовско

3500012

с.Даскалово

3500013

с.Каняк

3500014

с.Яворово

3500015

с.Пчеларово

3500016

с.Минзухар

3500017

с.Петелово

3500018

с.Лясково

3500019

с.Габрово

3500020

с.Комунига

3500021 3500022

с.Черна нива

3500023

с.Бакалите

3500024

с.Женда

3500025

с.Безводно

3500026

с.Паничково

3500027

с.Йончово

3500028

с.Ночево

3500029

с.Нови пазар

3500030
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София град София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол