области

Избори за президент и вицепрезидент | 21 ноември 2021 | втори тур

Резултати за КЪРДЖАЛИ

Обобщени данни от избор на президент и вицепрезидент

Кандидатска двойкаГласовеРазпределение
6Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
16 76335.27%
15Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева
ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева
30 00863.15%
-Не подкрепям никого
7511.58%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сумарни данни

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Контролно преброяване

Машинно гласуване

Машинни данни

Контролни разписки

Файлове от машина

Протокол на РИК

община Ардино

гр.Ардино

090200001 090200002 090200003 090200004 090200050 090200051 090200052 090200053 090200054 090200055 090200056 090200057 090200058

с.Ахрянско

090200005

с.Башево

090200006

с.Бистроглед

090200026

с.Богатино

090200007

с.Боровица

090200008

с.Брезен

090200009

с.Бял извор

090200010 090200015 090200018 090200023 090200034

с.Главник

090200037

с.Голобрад

090200011

с.Горно Прахово

090200012 090200013

с.Гърбище

090200014

с.Дедино

090200045

с.Долно Прахово

090200016

с.Дядовци

090200048

с.Еньовче

090200019

с.Жълтуша

090200020

с.Искра

090200047

с.Китница

090200021

с.Кроячево

090200022

с.Левци

090200041

с.Ленище

090200024

с.Любино

090200025

с.Млечино

090200027

с.Падина

090200028

с.Правдолюб

090200029

с.Рибарци

090200049

с.Русалско

090200030

с.Светулка

090200031

с.Седларци

090200032

с.Синчец

090200033

с.Стояново

090200035

с.Сухово

090200036

с.Теменуга

090200044

с.Търна

090200046

с.Търносливка

090200038

с.Хромица

090200042

с.Червена скала

090200043

с.Чернигово

090200017

с.Чубрика

090200039

с.Ябълковец

090200040

община Джебел

гр.Джебел

090800001 090800002 090800003 090800004 090800005 090800045

с.Великденче

090800016

с.Воденичарско

090800013

с.Вълкович

090800035

с.Генерал Гешево

090800032

с.Добринци

090800034

с.Душинково

090800018

с.Желъдово

090800033

с.Жълтика

090800028

с.Илийско

090800039

с.Казаците

090800007

с.Козица

090800020

с.Контил

090800029

с.Купците

090800024

с.Лебед

090800031

с.Мишевско

090800023

с.Мрежичко

090800015

с.Овчево

090800041

с.Папрат

090800037

с.Плазище

090800010

с.Подвръх

090800044

с.Полянец

090800017

с.Поточе

090800012

с.Припек

090800030

с.Ридино

090800019

с.Рогозари

090800040

с.Рогозче

090800014

с.Сипец

090800043

с.Скалина

090800042

с.Слънчоглед

090800009

с.Софийци

090800011

с.Телчарка

090800006

с.Търновци

090800026

с.Тютюнче

090800038

с.Устрен

090800021

с.Църквица

090800025

с.Чакалци

090800008

с.Черешка

090800036

с.Щерна

090800027

с.Ямино

090800022

община Кирково

с.Априлци

091400004

с.Бенковски

091400018 091400019 091400020 091400028

с.Брегово

091400075

с.Вълчанка

091400059

с.Върбен

091400043

с.Горно Кирково

091400002

с.Горно Къпиново

091400017

с.Горски извор

091400033 091400067

с.Гривяк

091400054

с.Делвино

091400055

с.Джерово

091400014

с.Добромирци

091400029 091400030 091400074

с.Долно Къпиново

091400016

с.Домище

091400010

с.Дрангово

091400034 091400035

с.Дружинци

091400007

с.Дрянова глава

091400069

с.Дюлица

091400044

с.Еровете

091400068

с.Завоя

091400006

с.Загорски

091400027

с.Каялоба

091400032

с.Кирково

091400001 091400077 091400078 091400079 091400080

с.Китна

091400021 091400022

с.Козлево

091400071

с.Кран

091400064

с.Кремен

091400013

с.Крилатица

091400009

с.Кукуряк

091400063

с.Кърчовско

091400039 091400076

с.Лозенградци

091400005

с.Малкоч

091400051

с.Медевци

091400024

с.Метличка

091400050

с.Мъглене

091400026

с.Орлица

091400061

с.Островец

091400047

с.Пловка

091400053

с.Подкова

091400048

с.Пресека

091400031

с.Първенци

091400072

с.Първица

091400046

с.Растник

091400023

с.Самодива

091400038

с.Самокитка

091400052

с.Средско

091400008

с.Старейшино

091400049

с.Старово

091400037

с.Стоманци

091400036

с.Стрижба

091400062

с.Тихомир

091400065 091400066

с.Фотиново

091400041 091400042

с.Хаджийско

091400040

с.Чакаларово

091400011 091400012

с.Чичево

091400025

с.Чорбаджийско

091400056 091400057 091400058 091400060

с.Шипок

091400073

с.Шопци

091400045

с.Шумнатица

091400003

с.Яковица

091400015

с.Янино

091400070

община Крумовград

гр.Крумовград

091500001 091500002 091500003 091500004 091500005 091500006 091500078 091500079 091500080 091500081 091500082 091500083 091500084 091500085 091500086 091500087 091500088

с.Аврен

091500057

с.Багрилци

091500038

с.Бараци

091500016

с.Бряговец

091500044

с.Бук

091500026

с.Вранско

091500011

с.Голям Девесил

091500060

с.Голяма Чинка

091500027

с.Голямо Каменяне

091500052

с.Горна кула

091500009

с.Горни Юруци

091500068

с.Гривка

091500025 091500075

с.Гулийка

091500033

с.Гулия

091500053

с.Девесилица

091500061

с.Девесилово

091500058

с.Джанка

091500017 091500074

с.Долна кула

091500018 091500019

с.Дъждовник

091500037

с.Егрек

091500063

с.Едрино

091500013

с.Звънарка

091500007 091500069

с.Златолист

091500010

с.Кандилка

091500030

с.Ковил

091500015 091500073

с.Котлари

091500045

с.Красино

091500050

с.Къклица

091500055

с.Лещарка

091500023

с.Лимец

091500062

с.Луличка

091500020

с.Малка Чинка

091500028

с.Малко Каменяне

091500054

с.Малък Девесил

091500059

с.Метлика

091500029

с.Морянци

091500049

с.Овчари

091500012 091500071

с.Орех

091500070

с.Падало

091500046

с.Пашинци

091500022

с.Пелин

091500034

с.Перуника

091500041

с.Подрумче

091500042

с.Полковник Желязово

091500014 091500072

с.Поточница

091500047 091500076

с.Рибино

091500031

с.Рогач

091500036

с.Самовила

091500032

с.Синигер

091500065

с.Сливарка

091500035

с.Стари чал

091500051

с.Странджево

091500043

с.Студен кладенец

091500048

с.Сърнак

091500008

с.Тинтява

091500067

с.Токачка

091500021

с.Тополка

091500024

с.Храстово

091500056 091500077

с.Чал

091500040

с.Черничево

091500064 091500066

с.Чернооки

091500039

община Кърджали

гр.Кърджали

091600001 091600002 091600003 091600004 091600005 091600006 091600007 091600008 091600009 091600010 091600011 091600012 091600013 091600014 091600015 091600016 091600017 091600018 091600019 091600020 091600021 091600022 091600023 091600024 091600025 091600026 091600027 091600028 091600029 091600030 091600031 091600032 091600033 091600034 091600035 091600036 091600037 091600038 091600039 091600040 091600041 091600042 091600043 091600044 091600045 091600046 091600047 091600048 091600049 091600050 091600051 091600052 091600053 091600054 091600055 091600056 091600057 091600058 091600059 091600060 091600061 091600062 091600135 091600136 091600137 091600138 091600139 091600158 091600159 091600160 091600161 091600162 091600163 091600164 091600165 091600166 091600167 091600168 091600169 091600170 091600171 091600172

с.Бащино

091600101

с.Бели пласт

091600096

с.Бленика

091600125

с.Бойно

091600118 091600153

с.Болярци

091600078

с.Брош

091600147

с.Велешани

091600119

с.Висока поляна

091600106

с.Вишеград

091600126

с.Воловарци

091600071

с.Глухар

091600069 091600129

с.Голяма бара

091600085

с.Горна крепост

091600095

с.Гъсково

091600152

с.Долна крепост

091600156

с.Дъждовница

091600088

с.Енчец

091600080 091600124 091600146

с.Жинзифово

091600117

с.Звезделина

091600113

с.Звезден

091600116

с.Звиница

091600099

с.Калинка

091600082

с.Калоянци

091600104 091600150

с.Кобиляне

091600120

с.Кокиче

091600103

с.Конево

091600110

с.Костино

091600084 091600145

с.Крайно село

091600079

с.Крин

091600100

с.Кьосево

091600122

с.Люляково

091600094

с.Македонци

091600070 091600140

с.Миладиново

091600108

с.Мост

091600097 091600132 091600157

с.Мургово

091600107

с.Мъдрец

091600121

с.Невестино

091600134

с.Ненково

091600087

с.Опълченско

091600066 091600067 091600127 091600128

с.Орешница

091600115

с.Островица

091600068

с.Охлювец

091600148

с.Пеньово

091600089

с.Пепелище

091600075

с.Перперек

091600102

с.Петлино

091600065

с.Повет

091600074 091600142 091600143

с.Прилепци

091600063

с.Пъдарци

091600123

с.Рани лист

091600077 091600130

с.Резбарци

091600064

с.Рудина

091600109

с.Седловина

091600072

с.Сипей

091600073 091600141

с.Скалище

091600114

с.Скална глава

091600086 091600155

с.Соколяне

091600091

с.Солище

091600076 091600144 091600151

с.Страхил войвода

091600111

с.Стремци

091600090 091600131

с.Три могили

091600092 091600149

с.Царевец

091600083

с.Черешица

091600098

с.Чилик

091600081 091600154

с.Чифлик

091600105

с.Широко поле

091600112 091600133

с.Ястреб

091600093

община Момчилград

гр.Момчилград

092100001 092100002 092100003 092100004 092100005 092100006 092100007 092100008 092100009 092100010 092100011 092100056 092100057 092100058 092100059 092100060 092100061 092100062 092100063 092100064 092100065

с.Ауста

092100035

с.Багрянка

092100024

с.Балабаново

092100016

с.Биволяне

092100042 092100054

с.Врело

092100027

с.Върхари

092100017

с.Горско Дюлево

092100023

с.Груево

092100013 092100014

с.Гургулица

092100050

с.Девинци

092100048

с.Джелепско

092100033

с.Друмче

092100032

с.Загорско

092100020

с.Звездел

092100034

с.Каменец

092100022

с.Карамфил

092100037

с.Конче

092100040

с.Кос

092100039

с.Кременец

092100041

с.Лале

092100038

с.Летовник

092100015

с.Нановица

092100047

с.Неофит Бозвелиево

092100046

с.Пазарци

092100036

с.Пиявец

092100030

с.Плешинци

092100028

с.Постник

092100049

с.Прогрес

092100025

с.Птичар

092100021

с.Равен

092100051

с.Ралица

092100055

с.Садовица

092100019

с.Свобода

092100012

с.Седефче

092100044

с.Седлари

092100018

с.Сенце

092100031

с.Синделци

092100043

с.Соколино

092100029

с.Татул

092100053

с.Чайка

092100045

с.Чобанка

092100052

с.Чуково

092100026

община Черноочене

с.Бакалите

093500024

с.Безводно

093500026

с.Бели вир

093500011

с.Божурци

093500004

с.Бостанци

093500034

с.Бърза река

093500035

с.Верско

093500036

с.Водач

093500010

с.Вождово

093500033

с.Възел

093500037

с.Габрово

093500020

с.Даскалово

093500013

с.Драганово

093500005

с.Дядовско

093500012

с.Железник

093500003

с.Женда

093500025

с.Житница

093500009

с.Йончово

093500028

с.Каблешково

093500030

с.Каняк

093500014

с.Комунига

093500021 093500022

с.Лясково

093500019

с.Минзухар

093500017

с.Ночево

093500029

с.Паничково

093500027

с.Патица

093500006

с.Петелово

093500018

с.Пряпорец

093500001 093500031

с.Пчеларово

093500016

с.Свободиново

093500007

с.Стражница

093500008

с.Черна нива

093500023

с.Черноочене

093500002 093500032 093500039 093500040 093500041

с.Ябълчени

093500038

с.Яворово

093500015

изтегли

обхват на данните

БлагоевградБлагоевград БургасБургас Варна Варна Велико ТърновоВелико Търново Видин Видин Враца Враца Габрово Габрово Добрич Добрич Кърджали Кърджали Кюстендил Кюстендил Ловеч Ловеч Монтана Монтана Пазарджик Пазарджик Перник Перник Плевен Плевен Пловдив Град 16 Пловдив Пловдив Разград Разград Русе Русе Силистра Силистра Сливен Сливен Смолян Смолян София 23 ИР 23 София 24 ИР 24 София 25 ИР 25 Софийска Софийска Стара Загора Стара Загора Търговище Търговище Хасково Хасково Шумен Шумен Ямбол Ямбол Извън страната