Активност на гласуване

Час Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 6 837 107 731 196 10.69%
13:00 6 837 107 1 848 238 27.03%
17:00 6 837 107 2 867 772 41.94%
20:00 6 859 390 3 540 829 51.62%

Данните за активността в графиките са подадени от РИК.
Всички районни избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната от СИК и обобщена от РИК справка.