Резултати от референдум

Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

Опция Гласове Разпределение
Да 2 509 864 71.95%
Не 560 024 16.05%
Без еднозначен отговор 330 928 9.49%
Недействителни 87 668 2.51%

Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

Опция Гласове Разпределение
Да 2 158 929 61.89%
Не 905 691 25.96%
Без еднозначен отговор 336 180 9.64%
Недействителни 87 668 2.51%

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

Опция Гласове Разпределение
Да 2 516 791 72.16%
Не 523 759 15.02%
Без еднозначен отговор 359 778 10.31%
Недействителни 87 668 2.51%

Сумарни данни

А. Брой на секционните избирателни комисии 12 340
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи 12 340
1. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 6 865 086
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателните списъци 3 487 970
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове 3 488 558
4. Общ брой на действителните бюлетини 3 400 890
5. Брой на намерените бюлетини в кутията без плик 550