Активност на гласуване

президент и вицепрезидент национален референдум

  Президент и вицепрезидент Национален референдум
Час Гласоподаватели Гласували Процент Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 206 322 27 585 13.37% 206 321 24 779 12.01%
13:00 206 322 68 168 33.04% 206 321 61 527 29.82%
17:00 206 322 112 007 54.29% 206 321 98 294 47.64%
20:00 207 471 134 188 64.68% 206 212 121 419 58.88%

Данните за активността в графиките са подадени от РИК.
Всички районни избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната от СИК и обобщена от РИК справка.