Активност на гласуване

президент и вицепрезидент национален референдум

  Президент и вицепрезидент Национален референдум
Час Гласоподаватели Гласували Процент Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 402 977 38 723 9.61% 402 950 33 655 8.35%
13:00 402 977 101 526 25.19% 402 950 88 365 21.93%
17:00 402 977 190 097 47.17% 402 950 159 274 39.53%
20:00 414 640 247 064 59.59% 405 185 220 051 54.31%

Данните за активността в графиките са подадени от РИК.
Всички районни избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната от СИК и обобщена от РИК справка.