Активност на гласуване

президент и вицепрезидент национален референдум

  Президент и вицепрезидент Национален референдум
Час Гласоподаватели Гласували Процент Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 410 977 42 210 10.27% 410 970 37 640 9.16%
13:00 410 977 97 210 23.65% 410 970 87 360 21.26%
17:00 411 119 176 004 42.81% 411 091 160 086 38.94%
20:00 415 112 237 224 57.15% 410 873 217 736 52.99%

Данните за активността в графиките са подадени от РИК.
Всички районни избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната от СИК и обобщена от РИК справка.