Бюлетин

Бюлетин
за резултатите от произведените избори за народни представители
на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България с Указ № 201 от 5 август 2014 г. Президентът на Република България разпусна 42-то Народно събрание и насрочи предсрочни избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

С настоящия бюлетин Централната избирателна комисия (ЦИК) представя в резюме основните акценти от подготовката и произвеждането на цитираните избори, както и публикува пълните данни от гласуването на 5 октомври 2014 г. по изборни райони и секции в страната и от секциите, образувани за гласуване извън страната и окончателните резултати от произведените избори за народни представители.

Информацията в бюлетина дава възможност за цялостен контрол върху точността на оповестените от ЦИК резултати в национален мащаб и съпоставянето им с получените данни по изборни райони и секции, което е допълнителна гаранция за законосъобразното протичане на изборния процес, както и за достоверността на компютърната обработка на данните от гласуването.

Бюлетинът е предназначен за използване, съобразно нуждите, от ръководствата на политически партии и коалиции, независими кандидати, органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, институциите на Европейския съюз, национални и международни наблюдатели, неправителствени организации, академични среди, анализатори. Бюлетинът е насочен и към всички граждани, които имат интерес в областта на развитието на представителната демокрация в България.

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София град София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол