Резултати от избори за народни представители 12.05.2013 г. за МИР Шумен

ОБОБЩЕНИ АКТУАЛИЗИРАНИ ДАННИ ЗА МИР 30 *

Разпределение на действителните гласове

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1.ПП "Нова Алтернатива"4650.528%
4.ПП "Национален Фронт за Спасение на България"3 1063.529%
5.КП "Коалиция за България"19 47822.130%
6.КП "Център - Свобода и Достойнство"2 8833.276%
8.ПП "Национал-Демократична Партия"820.093%
9.КП "Гражданска Листа - Модерна България"3110.353%
10.КП "Съюз на Демократичните Сили"9281.054%
11.ПП "Либерален Алианс"1520.173%
12.ПП "Християн-Социален Съюз"720.082%
14.ПП "Атака"5 3046.026%
15.ПП "ГЕРБ"21 60324.544%
17.ПП "Ред, Законност и Справедливост"9981.134%
18.ПП "ВМРО - Българско Национално Движение"7700.875%
19.ПП "Демократична Гражданска Инициатива"2570.292%
20.ПП "Християндемократическа Партия на България"900.102%
23.ПП "Национално Патриотично Обединение"510.058%
25.ПП "Лидер"660.075%
26.ПП "Зелените"2430.276%
27.КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)"1 1671.326%
29.ПП "Другата България"570.065%
30.ПП "Българската Левица"820.093%
32.ПП "Кауза България"640.073%
33.ПП "Движение България на Гражданите"2 8103.193%
34.ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение"740.084%
35.КП "Българска Пролет"690.078%
36.КП "Горда България"2560.291%
37.ПП "Глас Народен"6050.687%
38.ПП "Български Земеделски Народен Съюз"1000.114%
40.ПП "Движение за Права и Свободи"25 29128.734%
41.ПП "Национално Движение Единство"1190.135%
42.ПП "Партия на Българските Жени"1450.165%
44.ПП "Единна Народна Партия"1350.153%
45.ПП "Съюз на Комунистите в България"1840.209%

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за народни представители 33
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК, вписани в т. 2 на протоколите по чл. 187, ал. 3 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 202 143
В. Брой на секциите в изборния район 306
Г. Брой на секциите, предали протокол 306

Данни от избирателните списъци:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 185 613
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 345
3. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци, вписани в изборния ден (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 231
4. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните избирателни списъци (сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК) 90 762

Данни извън избирателните списъци и съдържанието на урните:

5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на СИК и охрана на съответната секция (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 1 314
б) декларации по чл. 57 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 13
в) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 26
6. Приложения към допълнителния избирателен списък:
а) декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК (сумата от числата по т. 6, буква „а“ от протоколите на СИК) 56
б) декларации по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК (сумата от числата по т. 6, буква „б“ от протоколите на СИК) 163
в) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 206 във връзка с чл. 49 от ИК) (сумата от числата по т. 6, буква „в“ от протоколите на СИК) 12
7. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък (сумата от числата по т. 7, буква „а“ от протоколите на СИК) 268
б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите (сумата от числата по т. 7, буква „б“ от протоколите на СИК) 207
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден и при установяване на изборните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците (сумата от числата по т. 8, буква „а“ от протоколите на СИК) 1 461
б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представителите (сумата от числата по т. 8, буква „б“ от протоколите на СИК) 1 021
в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдателите (сумата от числата по т. 8, буква „в“ от протоколите на СИК) 407
9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 9, буква „а“ от протоколите на СИК) 107 513
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 9, буква „б“ от протоколите на СИК) 503
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (сумата от числата по т. 9, буква „в“ от протоколите на СИК) 271
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (сумата от числата по т. 9, буква „г“ от протоколите на СИК) 115
д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 3 от ИК (сумата от числата по т. 9, буква „д“ от протоколите на СИК) 426

Съдържание на избирателните урни:

10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини (сумата от числата по т. 10 от протоколите на СИК) 90 762
11. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец (сумата от числата по т. 11, буква „а“ от протоколите на СИК); 638
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци) (сумата от числата по т. 11, буква „б“ от протоколите на СИК); 667
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя (сумата от числата по т. 11, буква „в“ от протоколите на СИК); 289
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя (сумата от числата по т. 11, буква „г“ от протоколите на СИК); 504
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи (сумата от числата по т. 11, буква „д“ от протоколите на СИК); 411
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя (сумата от числата по т. 11, буква „е“ от протоколите на СИК); 211
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия (сумата от числата по т. 11, буква „ж“ от протоколите на СИК). 26
12. Недействителни гласове (сумата от числата по т. 12 от протоколите на СИК). 2 745
13. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 13 от протоколите на СИК) 88 017

Сканирани протоколи на РИК и СИКАктуализирани данни от СИК протоколи

* Данните са актуализирани с Решение № 2622-НС/15.05.2013

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София град София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол