Сканирани протоколи от РИК Стара Загора

РИК протокол Стара Загора

с.Братя Даскалови

0400001

с.Съединение

0400002

с.Горно Белево

0400003

с.Партизанин

0400004

с.Черна гора

0400005 0400006

с.Плодовитово

0400007

с.Мирово

0400008

с.Опълченец

0400009

с.Оризово

0400010

с.Сърневец

0400011

с.Гранит

0400012

с.Малък дол

0400013

с.Православ

0400014

с.Верен

0400015

с.Колю Мариново

0400016

с.Малко Дряново

0400017

с.Медово

0400018

с.Марково

0400019

с.Голям дол

0400020

с.Найденово

0400021

с.Долно ново село

0400022

с.Горно ново село

0400023

с.Славянин

0400024

с.Оризово

0400025

с.Братя Даскалови

0400026

гр.Гълъбово

0700001 0700002 0700003 0700004 0700005 0700006 0700007 0700008 0700009 0700010

с.Мусачево

0700011

с.Разделна

0700012

с.Великово

0700013

с.Априлово

0700014

с.Обручище

0700015 0700016

с.Медникарово

0700017

с.Искрица

0700018

с.Мъдрец

0700019

с.Главан

0700020 0700021

с.Помощник

0700022

гр.Казанлък

1200001 1200002 1200003 1200004 1200005 1200006 1200007 1200008 1200009 1200010 1200011 1200012 1200013 1200014 1200015 1200016 1200017 1200018 1200019 1200020 1200021 1200022 1200023 1200024 1200025 1200026 1200027 1200028 1200029 1200030 1200031 1200032 1200033 1200034 1200035 1200036 1200037 1200038 1200039 1200040 1200041 1200042 1200043 1200044 1200045 1200046 1200047 1200048 1200049 1200050 1200051 1200052 1200053 1200054 1200055 1200056

гр.Шипка

1200057 1200058

с.Копринка

1200059 1200060 1200061

с.Дунавци

1200062

с.Голямо Дряново

1200063

с.Ясеново

1200064

с.Шейново

1200065 1200066

с.Хаджидимитрово

1200067 1200068

с.Крън

1200069 1200070 1200071

с.Енина

1200072 1200073

с.Долно изворово

1200074

с.Горно Изворово

1200075

с.Черганово

1200076

с.Овощник

1200077 1200078

с.Кънчево

1200079

с.Ръжена

1200080

с.Розово

1200081

с.Бузовград

1200082 1200083

с.Средногорово

1200084

с.Горно Черковище

1200085

гр.Казанлък

1200086 1200088

гр.Мъглиж,Селце

2200001 2200002 2200003

с.Тулово

2200004

с.Ягода

2200005 2200006 2200007

с.Шаново

2200008

с.Юлиево

2200009

с.Дъбово,Яворовец

2200010

с.Борущица,Държавен,Бънз

2200011

с.Радунци

2200012 2200013

с.Ветрен,Сливито

2200014 2200015

с.Зимница

2200016

с.Опан

2300001

с.Бащино

2300002

с.Бял извор

2300003

с.Бяло поле

2300004

с.Васил Левски

2300005

с.Венец

2300006

с.Княжевско

2300007

с.Кравино

2300008

с.Пъстрен

2300009

с.Средец

2300010

с.Столетово

2300011

с.Тракия

2300012

с.Ястребово

2300013

гр.Павел баня

2400001 2400002 2400003 2400004 2400005

с.Турия

2400006

с.Виден

2400007

с.Долно Сахране

2400008

с.Горно Сахране

2400009

с.Манолово

2400010

с.Асен

2400011

с.Скобелево

2400012

с.Габарево

2400013 2400014

с.Търничени

2400015

с.Тъжа

2400016

с.Осетеново

2400017

с.Александрово

2400018 2400019

гр.Раднево

2700001 2700002 2700003 2700004 2700005 2700006 2700007 2700008 2700009 2700010 2700011 2700012 2700013 2700014

с.Сърнево

2700015 2700016

с.Маца

2700017

с.Полски Градец

2700018

с.Даскал-Атанасово

2700019

с.Тополяне

2700020

с.Диня

2700021

с.Ковачево

2700022

с.Трояново

2700023

с.Любеново

2700024

с.Константиновец

2700025

с.Бели бряг

2700026

с.Рисиманово

2700027

с.Българене

2700028

с.Знаменосец

2700029

с.Тихомирово

2700030

с.Свободен

2700031

с.Ковач

2700032

с.Трънково

2700033

с.Землен

2700034

с.Коларово

2700035

с.Боздуганово

2700036

гр.Раднево

2700037 2700038

гр.Стара Загора

3100001 3100002 3100003 3100004 3100005 3100006 3100007 3100008 3100009 3100010 3100011 3100012 3100013 3100014 3100015 3100016 3100017 3100018 3100019 3100020 3100021 3100022 3100023 3100024 3100025 3100026 3100027 3100028 3100029 3100030 3100031 3100032 3100033 3100034 3100035 3100036 3100037 3100038 3100039 3100040 3100041 3100042 3100043 3100044 3100045 3100046 3100047 3100048 3100049 3100050 3100051 3100052 3100053 3100054 3100055 3100056 3100057 3100058 3100059 3100060 3100061 3100062 3100063 3100064 3100065 3100066 3100067 3100068 3100069 3100070 3100071 3100072 3100073 3100074 3100075 3100076 3100077 3100078 3100079 3100080 3100081 3100082 3100083 3100084 3100085 3100086 3100087 3100088 3100089 3100090 3100091 3100092 3100093 3100094 3100095 3100096 3100097 3100098 3100099 3100100 3100101 3100102 3100103 3100104 3100105 3100106 3100107 3100108 3100109 3100110 3100111 3100112 3100113 3100114 3100115 3100116 3100117 3100118 3100119 3100120 3100121 3100122 3100123 3100124 3100125 3100126 3100127 3100128 3100129 3100130 3100131 3100132 3100133 3100134 3100135 3100136 3100137 3100138 3100139 3100140 3100141 3100142 3100143 3100144 3100145 3100146 3100147 3100148 3100149

с.Братя Кунчеви

3100150

с.Руманя

3100151

с.Подслон

3100152

с.Хан Аспарухово

3100153

с.Бенковски

3100154

с.Пшеничево

3100155

с.Горно Ботево

3100156

с.Плоска могила

3100157

с.Дълбоки

3100158

с.Оряховица

3100159

с.Хрищени

3100160 3100161

с.Колена

3100162

с.Люляк

3100163

с.Змейово

3100164

с.Борилово

3100165

с.Пряпорец

3100166

с.Старозагорски бани

3100167

с.Ново село

3100168

с.Остра могила

3100169

с.Казанка

3100170

с.Лозен

3100171

с.Сулица

3100172

с.Сладък кладенец

3100173

с.Елхово

3100174

с.Кирилово

3100175

с.Пъстрово

3100176

с.Малка Верея

3100177

с.Богомилово

3100178 3100179

с.Еленино

3100180

с.Ракитница

3100181

с.Арнаутито

3100182

с.Калояновец

3100183

с.Християново

3100184

с.Ловец

3100185

с.Борово

3100186

с.Козаревец

3100187

с.Михайлово

3100188

с.Воденичарово

3100189

с.Самуилово

3100190

с.Бъдеще

3100191

с.Памукчии

3100192

с.Петрово

3100193

с.Стрелец

3100194

с.Загоре

3100195

с.Маджерито

3100196

с.Могила

3100197

с.Малко Кадиево

3100198

с.Лясково

3100199

с.Преславен

3100200

с.Калитиново

3100201

с.Яворово

3100202

гр.Стара Загора

3100203 3100204 3100205 3100206

гр.Чирпан

3600001 3600002 3600003 3600004 3600005 3600006 3600007 3600008 3600009 3600010 3600011 3600012 3600013 3600014 3600015 3600016 3600017 3600018 3600019

с.Зетьово

3600020 3600021

с.Целина

3600022

с.Златна ливада

3600023

с.Ценово

3600024

с.Свобода,Воловарово

3600025

с.Гита,Осларка

3600026

с.Държава

3600027

с.Димитриево

3600029

с.Винарово

3600030

с.Могилово

3600031

с.Яздач

3600033

с.Малко Тръново

3600034

с.Спасово

3600035

с.Рупките

3600036

с.Средно градище

3600037

с.Изворово

3600038

с.Стоян-Заимово

3600039

гр.Чирпан

3600040

гр.Гурково

3700001 3700002 3700003

с.Паничерево

3700004 3700005

с.Конаре

3700006

с.Пчелиново,Златирът

3700007

с.Лява река

3700008

с.Димовци,Дворище,Жълтоп

3700009

гр.Николаево

3800001 3800002 3800003

с.Елхово

3800004

с.Нова махала

3800005

с.Едрево

3800006

гр.Николаево

3800007
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София град София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол