Списък на СИК в община Карнобат

гр.Карнобат

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026

с.Искра

00028

с.Екзарх Антимово

00029 00030

с.Драганци

00031

с.Добриново

00032

с.Смолник

00033

с.Житосвят

00034

с.Деветак

00035

с.Сан-Стефано

00036

с.Железник

00037

с.Невестино

00038

с.Мъдрино

00039

с.Сигмен

00040

с.Раклица

00041

с.Соколово

00042

с.Драгово

00043

с.Глумче

00044

с.Зимен

00045

с.Кликач

00046

с.Хаджиите

00047

с.Козаре

00048

с.Крушово

00049

с.Аспарухово

00050

с.Детелина

00051

с.Черково

00052

с.Сърнево

00053

с.Церковски

00054

с.Венец

00055

с.Крумово градище

00056

с.Деветинци

00057

с.Огнен

00058

гр.Карнобат

00059
Айтос Бургас Средец Камено Карнобат Малко Търново Царево Несебър Поморие Руен Созопол Сунгурларе Приморско