Списък на СИК в община Търговище

гр.Търговище

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00030 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039 00040 00041 00042 00043 00044 00045 00046 00047 00101

с.Алваново

00049

с.Александрово

00048

с.Баячево

00050

с.Бистра

00051

с.Божурка

00053

с.Братово

00052

с.Буйново

00055

с.Буховци

00054

с.Вардун

00057

с.Васил Левски

00056

с.Голямо ново

00059

с.Голямо Соколово

00058

с.Горна Кабда

00060

с.Давидово

00061

с.Драгановец

00063

с.Дралфа

00064

с.Дългач

00062

с.Здравец

00065

с.Копрец

00068

с.Кошничари

00069

с.Кралево

00066 00067

с.Кръшно

00070

с.Лиляк

00071 00072

с.Ловец

00073

с.Макариополско

00075

с.Маково

00076

с.Миладиновци

00077

с.Мировец

00078

с.Момино

00074

с.Надарево

00079

с.Овчарово

00080

с.Осен

00081

с.Острец

00082

с.Пайдушко

00086

с.Певец

00090

с.Подгорица

00083

с.Преселец

00088

с.Пресиян

00087

с.Пресяк

00084

с.Пробуда

00085

с.Пролаз

00089

с.Разбойна

00091

с.Ралица

00092

с.Росина

00094

с.Руец

00093

с.Стража

00095

с.Съединение

00096

с.Твърдинци

00098

с.Търновца

00097

с.Цветница

00099

с.Черковна

00100
Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище