Списък на СИК в община Айтос

гр.Айтос

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00047

с.Дрянковец

00037

с.Зетьово

00032

с.Карагеоргиево

00041 00048

с.Караново

00034

с.Лясково

00031

с.Малка поляна

00033

с.Мъглен

00036

с.Пещерско

00038

с.Пирне

00040

с.Поляново

00042

с.Раклиново

00045

с.Съдиево

00035

с.Тополица

00046

с.Черна могила

00039

с.Черноград

00044

с.Чукарка

00043
Айтос Бургас Средец Камено Карнобат Малко Търново Царево Несебър Поморие Руен Созопол Сунгурларе Приморско