Списък на СИК в кметство Старопатица

с.Старопатица

00011
Белоградчик Бойница Брегово Видин Грамада Димово Кула Макреш Ново Село Ружинци Чупрене