Списък на СИК в кметство Чернево

гр.Суворово

00014

с.Чернево

00006 00007
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово