Списък на СИК в кметство Брестак

с.Брестак

00007 00008
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово