Списък на СИК в кметство Изворско

с.Изворско

00008
Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово