Резултати за община Венец

Кмет на община Венец
Кандидат Гласове %
2Селиме Мехмедова Кърджалиева
ПП "ГЕРБ"
3648.64%
7Нехрибан Османова Ахмедова
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
360885.64%
8Сали Мюмюн Карамахмуд
ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
2415.72%

ОИК протокол СИК протоколи

Общински съвет на община Венец
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове % Мандати
2. ПП "ГЕРБ"
  1. Муталиб Галибов Назифов
3388.25%1
7. ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
  1. Бейзат Садък Яхя
  2. Сюлейман Мехмед Сюлейман
  3. Ахмед Шабанов Ибрямов
  4. Хамид Хилмиев Халимов
  5. Фердун Хамид Хасан
  6. Бейхан Ридван Али
  7. Ерджан Нуриев Мустафов
  8. Мехмед Мустафа Мехмед
  9. Юсейн Хамидов Мехмедов
  10. Ердинч Мюмюнов Еминов
  11. Назиф Ахмед Сейфула
  12. Февзи Исмет Хамид
  13. Мехмед Салиев Халилов
  14. Наджие Ариф Кямилова
  15. Ибрахим Хасанов Османов
  16. Билял Ахмед Халид
354186.43%16

Разпределение по Хеър-Ниймаер ОИК протокол СИК протоколи

Венец Връбница Хитрино Каолиново Каспичан Никола Козлево Нови Пазар Велики Преслав Смядово Шумен