Резултати за община Антоново

Кмет на община Антоново
Кандидат Гласове %
2Елка Иванова Станчева
ПП "ГЕРБ"
71019.54%
5Али Хасанов Кадиров
ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
39110.76%
7Танер Мехмед Али
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
184950.88%
8Нели Иванова Николова
ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
44012.11%
22Мариян Петков Георгиев
МК "Коалиция за община Антоново":
"БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
280.77%
24Сезгин Реджеб Алиосман
ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
1173.22%
26Стою Стефанов Цеков
ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
992.72%

ОИК протокол СИК протоколи

Общински съвет на община Антоново
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове % Мандати
2. ПП "ГЕРБ"
  1. Елка Иванова Станчева
  2. Росен Петров Димитров
  3. Кръстана Стоянова Къртева
57515.98%3
5. ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
  1. Али Хасанов Кадиров
3249.01%1
7. ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
  1. Хайредин Мустафов Мехмедов
  2. Гюрджан Мехмедов Алиев
  3. Нериман Кадирова Салиева
  4. Ибрям Алиев Ибрямов
  5. Бехчет Мустафов Салимов
  6. Бахрие Османова Местанова
  7. Айтен Реджебова Керимова
158243.97%7
8. ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
  1. Нели Иванова Николова
  2. Тодор Руменов Рафаилов
40711.31%2

Разпределение по Хеър-Ниймаер ОИК протокол СИК протоколи

Антоново Омуртаг Опака Попово Търговище