Резултати за кметство Коритен

Кмет на кметство Коритен
Кандидат Гласове %
2Живка Енчева Стоянова
ПП "ГЕРБ"
5843.28%
7Сейфула Мехмедалин Сейфула
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
6347.01%
14Стоян Йорданов Стоянов
ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
139.70%

ОИК протокол СИК протоколи

Добрич град Балчик Генерал Тошево Добричка Каварна Крушари Тервел Шабла