Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Димитровград

Кандидати за кмет на община

 • 2.Иво Тенев Димов
  ПП "ГЕРБ"
 • 8.Димитър Стоянов Петров
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Кирил Андонов Андонов
  ПП "АТАКА"
 • 14.Величка Грозева Райчевска
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 23.Катя Максимова Панева
  КП "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД"
 • 33.Данчо Жеков Данев
  ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
 • 37.Димитър Христов Хаджииванов
  ПП "ЛИДЕР"
 • 42.Любомир Колев Богданов
  КП "Граждани за Димитровград"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Катя Ангелова Чалъкова

  2.Веселин Николов Милев

  3.Галина Димитрова Чингарова

  4.Вълчо Велков Митрушев

  5.Методи Кирилов Грозев

  6.Катя Йорданова Генева

  7.Кирчо Жеков Кирев

  8.Красимир Янчев Янев

  9.Ваня Димитрова Димитрова

  10.Николай Христов Колев

  11.Диян Иванов Георгиев

  12.Мариела Ангелова Ангелова

  13.Валентин Георгиев Христов

  14.Господинка Вълкова Мандова

  15.Светлана Александрова Колева

  16.Генади Делчев Нанев

  17.Димитър Иванов Георгиев

  18.Виолета Христова Пенева

  19.Динко Петров Динев

  20.Петър Василев Вълков

  21.Митко Йовчев Господинов

  22.Мариана Миткова Бонева

  23.Николай Иванов Николов

  24.Стойчо Ангелов Ирмиев

  25.Янко Иванов Янев

  26.Тихомир Иванов Гочев

  27.Николай Атанасов Ников

  28.Драгомир Пенчев Делчев

  29.Павлина Георгиева Касева

  30.Румен Софрониев Гергов

  31.Петьо Марков Петков

  32.Красимира Костадинова Сталева

  33.Динко Евдев Бинчев

 • 5.ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

  1.Петър Томов Кръстев

  2.Иван Гочев Иванов

  3.Живка Гочева Вълкова

  4.Атанас Иванов Стефанов

  5.Георги Димитров Николов

  6.Георги Николов Рисков

  7.Елена Дойчева Вълева

  8.Виктор Живков Георгиев

  9.Магдалена Петрова Маринова

  10.Георги Филев Георгиев

  11.Елин Ангелов Тенев

  12.Мария Александрова Вълчинова

  13.Стойчо Христов Стойчев

  14.Антон Атанасов Бахтичев

  15.Миглена Генова Бинева

  16.Неделчо Костадинов Неделчев

  17.Делчо Панчев Ангелов

  18.Марияна Иванова Делчева

  19.Георги Тодоров Георгиев

  20.Петя Анчева Тодорова

  21.Даниел Цветков Янков

  22.Станимир Кирилов Стоев

  23.Веселин Иванов Апостолов

  24.Христо Димитров Димитров

  25.Константин Панчев Златанов

  26.Радомир Емилов Митев

  27.Александър Руменов Жеков

  28.Валентин Живков Вълев

  29.Калина Димитрова Колева

  30.Надя Койчева Жекова

  31.Ангел Стоянов Колев

  32.Веселин Димитров Тодоров

  33.Николай Димитров Иванов

 • 6.ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

  1.Митко Младенов Димитров

  2.Ванчо Илиев Ванчев

  3.Мария Георгиева Тодорова

  4.Младен Стайков Колев

  5.Красимира Христова Тодорова

  6.Петко Делчев Петков

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Бахар Мехмед Юсуф

  2.Коста Илев Костов

  3.Данаил Стефанов Илиев

  4.Метин Мудраис Мюмюн

  5.Гюлшен Рашид Али

  6.Ширин Шукри Мехмед

  7.Сузан Себахтин Мурад

  8.Бахрие Рефик Юмер

  9.Юлиян Ердуан Али

  10.Дауд Иса Дауд

  11.Мустафа Хасан Алиосман

  12.Сюлейман Идриз Ахмед

  13.Мелек Ремзи Мехмед

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Димитър Стоянов Петров

  2.Тодор Митев Тодоров

  3.Сашо Вълков Спасов

  4.Виолета Русева Желева

  5.Христо Цветков Христов

  6.Бончо Желязков Димитров

  7.Жара Веселинова Пенева-Георгиева

  8.Бойчо Георгиев Бойчев

  9.Петър Маринов Петров

  10.Надежда Николова Андреевска

  11.Никола Костадинов Вълчанов

  12.Елена Любенова Петкова

  13.Атанас Димитров Радев

  14.Атанас Петров Атанасов

  15.Тодор Павлов Димов

  16.Ангел Георгиев Георгиев

  17.Владимир Дончев Николов

  18.Михаил Стойков Георгиев

  19.Тенчо Панев Гилев

  20.Янка Христова Христозова

  21.Милена Иванова Недева

  22.Маргарита Ангелова Трифонова

  23.Тонка Иванова Александрова

  24.Богданка Петрова Екзарова

  25.Тодор Бялков Атанасов

  26.Янчо Ангелов Гилев

  27.Стоян Христов Христов

  28.Господин Панчев Господинов

  29.Ана Петрова Георгиева

  30.Тонка Георгиева Вълкова

  31.Юлияна Цветкова Нанева

  32.Станка Георгиева Вълканова

  33.Петкана Манолова Хараланова

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Кирил Андонов Андонов

  2.Костадинка Димитрова Димитрова

  3.Росен Александров Давчев

  4.Въчо Спасов Делчев

  5.Иван Кирчев Грозев

  6.Пламен Стоянов Братков

  7.Жечо Цветков Нейков

  8.Пенка Стойчева Андонова

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Величка Грозева Райчевска

  2.Венко Монев Павлов

  3.Дияна Делчева Христова

  4.Георги Димитров Георгиев

  5.Галина Александрова Запрянова

  6.Мирослав Вакрилов Запрянов

  7.Ангел Георгиев Ангелов

  8.Иван Станчев Бакалов

  9.Панчо Стойчев Запрянов

  10.Христо Ангелов Христов

  11.Иванка Петрова Демирева

  12.Григор Митев Митев

  13.Димитър Митев Митев

 • 18.ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ”

  1.Господин Тончев Тонев

  2.Добри Христов Сталев

  3.Слави Генчев Иванов

  4.Кръстю Генчев Кръстев

  5.Дойчо Жеков Дойчев

  6.Ради Митков Радев

  7.Марийка Тенева Казакова

  8.Димо Иванов Динков

  9.Атанас Ангелов Атанасов

  10.Димитър Кънчев Митев

  11.Костадин Марков Генчев

  12.Филип Грудев Филипов

  13.Георги Добрев Дяков

  14.Иван Генев Делчев

  15.Евгения Миланова Ганчева

  16.Господин Вътев Господинов

 • 22.ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”

  1.Николай Апостолов Апостолов

  2.Костадин Димитров Кабзималев

  3.Христо Божидаров Ангелов

  4.Георги Апостолов Апостолов

 • 23.КП "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД"

  1.Стефан Димитров Димитров

  2.Катя Максимова Панева

  3.Тодор Христов Ташев

  4.Антония Радева Филева

  5.Петя Тошкова Господинова

  6.Калинка Христова Монева

  7.Леко Сталев Леков

  8.Иво Христов Георгиев

  9.Таня Иванова Делчева

  10.Стефан Петков Венков

  11.Светла Георгиева Пашанкова

  12.Минко Милков Минков

  13.Гочо Желязков Вълев

  14.Роман Илиев Ризов

  15.Емил Стефанов Енчев

  16.Иван Красимиров Драгоев

  17.Петко Костадинов Петев

  18.Иван Борисов Янков

  19.Евгений Славчев Ненов

  20.Марио Илиев Запрянов

  21.Диана Нанева Кунева

  22.Вангел Георгиев Попов

  23.Станислав Петров Латев

  24.Веселин Любенов Попов

  25.Гинка Петкова Петрова

  26.Васка Василева Радева

  27.Янко Бончев Маринов

  28.Иванка Димитрова Павлова

  29.Йордан Стоянов Младенов

  30.Наташа Колева Маринова

  31.Делчо Димов Тодоров

  32.Лозко Стойчев Теодосиев

  33.Биляна Костадинова Дадалова

 • 24.ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"

  1.Асен Мирославов Атанасов

  2.Захарина Велчева Илиева-Велкова

  3.Яню Иванов Янев

  4.Асен Тенев Асенов

  5.Васко Насков Киряков

  6.Стойчо Иванов Димитров

  7.Данаил Миленов Генов

 • 26.КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА ДИМИТРОВГРАД"

  1.Деница Георгиева Жекова

  2.Делян Димов Боев

  3.Теодор Костадинов Кючуков

  4.Веселина Георгиева Табакова

  5.Красимир Илиев Илиев

  6.Антоанета Тодорова Колева

  7.Христиан Илиев Лазов

  8.Румен Милев Стоянов

  9.Антон Георгиев Проданов

  10.Ангел Трендафилов Ангелов

  11.Даниела Тенчева Тилева

  12.Валерий Тодоров Христозов

  13.Йордан Атанасов Радев

  14.Живко Йовчев Господинов

  15.Делчо Иванчев Щерев

  16.Мирослав Грозев Захариев

 • 27.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

  1.Галин Славов Петков

  2.Ема Славчева Динова

 • 28.ПП „НОВА СИЛА”

  1.Донка Велчева Атанасова

  2.Недялка Петкова Ангелова

  3.Станка Михайлова Димова

  4.Деница Пейкова Михайлова

  5.Живко Петков Несторов

  6.Даниела Тенева Пепелянкова

 • 29.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"

  1.Евгени Пенчев Пенев

  2.Тодор Жеков Тодоров

  3.Антоанета Динкова Господинова

  4.Пламена Стоилова Велева

  5.Добринка Христозова Тренчева

  6.Христо Янков Димитров

  7.Господинка Янева Делчева

  8.Боряна Танева Петрова

  9.Милена Кирева Георгиева

  10.Венета Колева Шаркова

 • 30.ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

  1.Димитър Георгиев Гигов

  2.Михаила Веселинова Симеонова

  3.Марин Севов Бойдев

  4.Асен Иванов Каров

 • 31.ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”

  1.Петко Тенев Каневски

  2.Марина Христова Койнова

  3.Иванка Славчева Янкова

  4.Динка Вълкова Василева

  5.Бистра Христова Радева

  6.Катя Господинова Александрова

  7.Кръстьо Петков Кръстев

  8.Галина Живкова Стоянова

  9.Вельо Милев Велев

  10.Петър Николов Шарков

  11.Виолета Димитрова Петкова

  12.Таня Николова Димитрова

  13.Петър Николов Ганев

  14.Живко Василев Василев

  15.Емилия Господинова Стоева

  16.Ваня Недялкова Ангелова

  17.Златко Филипов Костадинов

  18.Йордан Гошев Йорданов

  19.Мария Христова Арнаудова

  20.Гроздан Стойков Грозев

  21.Тончо Сталев Тонев

  22.Димчо Делев Делев

  23.Диана Атанасова Атанасова

  24.Сашка Георгиева Янева

  25.Марийка Стефанова Шандуркова-Русева

 • 32.ПП "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"

  1.Кънчо Симеонов Симеонов

  2.Танко Русев Петров

  3.Лидия Тошкова Иванова

  4.Недялко Кирилов Йонов

  5.Стойчо Желязков Добрев

  6.Марияна Петрова Петрова

  7.Стефанка Атанасова Георгиева

  8.Николинка Иванова Милкова

  9.Петко Господинов Петков

  10.Борис Симеонов Петков

 • 33.ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

  1.Данчо Жеков Данев

  2.Иван Маринов Иванов

  3.Даниела Иванова Филипова

  4.Славчо Киров Димов

  5.Димитър Гочев Димитров

  6.Антоанета Русева Делчева

  7.Георги Цветков Георгиев

  8.Диана Атанасова Господинова

  9.Атанас Борисов Георгиев

  10.Станимир Тенчев Чакъров

  11.Димитър Вълев Въчев

  12.Иван Стойчев Хипов

  13.Таня Атанасова Колева

  14.Красимир Златков Кирков

  15.Димчо Кирилов Димов

  16.Димитър Жеков Делчев

  17.Георги Стойчев Георгиев

  18.Тончо Христов Стойчев

  19.Ангел Янков Янков

  20.Данчо Костадинов Велев

 • 34.ИК независим кандидат Емилия Димитрова Пенева

  1.Емилия Димитрова Пенева

 • 35.ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

  1.Марин Неделчев Маринов

  2.Костадин Тончев Тонев

  3.Янчо Йорданов Янев

  4.Марияна Жекова Николова

  5.Господин Велев Тенчев

  6.Шенол Ферад Раим

  7.Димка Колева Павлова

  8.Живко Веселинов Минчев

  9.Гергана Йорданова Томова

  10.Хабибе Мехмед Аптула

  11.Йордан Янчев Янев

  12.Елена Стефанова Геновска

  13.Валентина Йорданова Петрова

  14.Тодор Тотев Георгиев

  15.Надежда Колева Спасова

  16.Радослав Димов Хубенов

  17.Павлина Йорданова Ванчева

  18.Димитър Александров Димов

 • 36.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Миглена Георгиева Петрова

  2.Деан Бонев Георгиев

  3.Мария Гочева Славова

  4.Динко Димитров Иванов

  5.Стоян Иванов Налбантов

  6.Ангел Атанасов Петров

  7.Недялка Райчева Талева

  8.Таня Кирчева Гочева

  9.Стефка Райчева Шишкова

  10.Иван Русев Димов

 • 37.ПП "ЛИДЕР"

  1.Димитър Христов Хаджииванов

  2.Стоян Михалев Тюйлиев

  3.Юлиян Красинов Семерджиев

  4.Диана Радоева Вълева

  5.Олег Филев Филев

  6.Владимир Ангелов Вълков

  7.Наско Стоилов Иванов

  8.Пенчо Панев Пенев

  9.Красимир Иванов Герджиков

  10.Николай Николаев Николаев

  11.Данчо Тодоров Грозев

  12.Иванка Петкова Кралева

  13.Донка Петкова Лесингерова

  14.Румен Асенов Велков

  15.Милан Стойчев Славов

  16.Марин Георгиев Добрев

  17.Христо Кралев Господинов

  18.Митю Димов Димов

  19.Тинка Христева Янева

  20.Тенчо Господинов Ангелов

  21.Киро Йовчев Митков

 • 39.ПП "СОЛИДАРНОСТ"

  1.Груди Ивов Дамянов

  2.Сашо Евгениев Сашев

  3.Димитър Насков Митев

  4.Харизан Юлиянов Михайлов

  5.Митко Илиев Минков

 • 40.ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

  1.Галя Иванова Васева

  2.Пламен Тончев Пасков

  3.Нина Димова Недева

  4.Елена Милчева Костова-Друганска

 • 41.ПП „ДРОМ”

  1.Демир Тодоров Антонов

  2.Александър Илиев Илиев

  3.Събчо Костов Асенов

  4.Валентин Иванов Вълев

 • 42.КП "Граждани за Димитровград"

  1.Любомир Колев Богданов

  2.Маргарита Жекова Симеонова

  3.Дарин Славов Шишманов

  4.Красимира Иванова Костова

  5.Галя Кирилова Павлова

  6.Емилия Георгиева Младенова

  7.Бистра Георгиева Жекова

  8.Петко Желязков Колев

  9.Димитър Тенчев Ванчев

  10.Златка Георгиева Дамянова

  11.Динко Желязков Господинов

  12.Станчо Георгиев Станчев

 • 44.ПП "НОВА ЗОРА"

  1.Динчо Иванов Иванов

  2.Антонина Иванова Димитрова

  3.Валя Борисова Желязкова

  4.Недялка Пенева Соватчиева

  5.Галина Христова Георгиева-Иванова

  6.Павлина Георгиева Димитрова

  7.Димитър Георгиев Димитров

Димитровград Ивайловград Любимец Маджарово Минерални Бани Свиленград Симеоновград Стамболово Тополовград Харманли Хасково